HUKUK FAKÜLTESİ

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’nde belirtildiği üzere, muafiyet taleplerinde aşağıdaki şartlara riayet edilmelidir: MADDE 5 (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve […]