İlanlar arşivleri |

HUKUK FAKÜLTESİ

Kategori Arşivleri: İlanlar

Anayasa Hukuku I Telafi Dersi Hk.

Değerli Öğrencilerimiz, 01.11.2021 Tarihinde saat 09:00-11:00 arası ve 04.11.2021 tarihinde saat 09.00-11:00 arasında Anayasa Hukuku I dersinden HUK201 nolu amfide telafi dersi yapılacaktır. Bilgilerinize sunulur.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİMİZE DUYURU

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 44/C’ye göre, 4 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 7 yıldır. Bu nedenle 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı itibariyle azami öğrenim süreleriniz yeniden hesaplanmıştır. Bu azami öğrenim sürelerine kayıt dondurma süresi ve hazırlıkta geçirilen süreler dâhil değildir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini […]

Kariyer Mektubu hk.

Değerli öğrencilerimiz, 2021-2022 oryantasyon programına katılan öğrencilerden talep edilen kariyer mektuplarını teslim etmeyenlerin en kısa sürede zarfın arkasına isim, soy isim, öğrenci numarası ve bölümlerini  yazarak mektuplarını Üniversitemiz kariyer merkezine teslim etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde teslim etmeyen öğrenciler, Üniversite Hayatına Giriş dersinden başarısız sayılacaklardır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI   Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen KOVİD-19 TEBBİRLERİ VE EĞİTİM SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİ’ne dayanılarak, bahse konu ÇERÇEVE’nin içerdiği; “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ile “Kampüs Ortamına YönelikUygulamalar Rehberi” ne uygun bir şekilde ve HKÜ […]

İngilizce I ve İngilizce II Hk.

2021- 2022 Eğitim Öğretim yılı boyunca İngilizce I ve İngilizce II dersini alan öğrencilerimiz, dersi okulumuzun hediye etmiş olduğu ”WEXT ” programı üzerinden takip ederek bireysel olarak ilerleyeceklerdir. WEXT bilgilendirme notu için tıklayınız. Sisteme ilişkin kullanım kılavuzu için tıklayınız.