İlanlar arşivleri |

HUKUK FAKÜLTESİ

Kategori Arşivleri: İlanlar

II. KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI HK.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ II. KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Çalışmaları ve Araştırma Merkezi tarafından 2023-2024 Bahar döneminde ikincisi gerçekleştirilecek olan Kurgusal Duruşma Yarışması fakültemiz hocalarının danışmanlığında gerçekleştirilecektir. Yarışma yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Fakültemizin Özel Hukuk Bölümü hocaları tarafından kurgulanan olay, Hukuk Fakültemizin internet […]

Azami Öğrenim Süresi (7 yıl) Dolan Öğrencilerimize Ek Sınav Duyurusu

Değerli Öğrencilerimiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 44/C’ye göre, 4 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 7 yıldır. Bu azami öğrenim sürelerine kayıt dondurma süresi ve hazırlıkta geçirilen süreler dâhil değildir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek […]

Uzaktan Eğitim Süreci Değerlendirme Anketi Hk.

Değerli öğrencilerimiz, 2023-2024 Güz yarıyılında üniversitemizdeki uzaktan eğitim derslerinin bir kısmı eş zamanlı uzaktan öğretim yoluyla (hem Zoom üzerinden canlı, hem OYS üzerinden eşzamansız), bir kısmı ise eşzamansız uzaktan öğretim yoluyla (Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İngilizce I-II) gerçekleşmiştir. Bu süreçte gerçekleşen uzaktan eğitim faaliyetlerimizi geliştirebilmek için sizlerden geribildirim alabilmek amacıyla bu anketi […]