HUKUK FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Ticaret Hukuku Anabilimdalı

Prof. Dr. Ömer Özkan


Dekan / Özel Hukuk Bölüm Başkanı
omer.ozkan@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Hayrettin Çağlar


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Öğr. Görevlisi Ahmed Emedi Useni


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Medeni Hukuk Anabilimdalı

Prof. Dr. Murat Doğan


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Doç. Dr. Ömer Bağcı


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Betül Korkmaz


Araştırma Görevlisi
betul.korkmaz@hku.edu.tr
0(342) 211 8080-1932
Özgeçmiş (CV)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı

Dr. Hasan Kayırgan


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Uluslararası Özel Hukuk Anabilimdalı

Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku Anabilimdalı

Anayasa Hukuku Anabilimdalı

Arş. Gör. Burcu Ilgın


Araştırma Görevlisi
burcu.ilgin@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilimdalı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju Sarıgül


Tam Zamanlı
atanju.sarigul@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Uluslararası Hukuk Anabilimdalı

Mali Hukuk Anabilimdalı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilimdalı

Ahmet Ceylani Tuğrul


Misafir Öğretim Üyesi
Özgeçmiş (CV)

Genel Kamu Hukuku Anabilimdalı

Doç. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Hukuk Tarihi Anabilimdalı

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Hamşioğlu


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

İdare Hukuku Anabilimdalı

Prof. Dr. Ramazan Çağlayan


Misafir Öğretim Üyesi
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Görücü


Tam Zamanlı
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Özbey


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)