HUKUK FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Uluslararası Hukuk Anabilimdalı

Anayasa Hukuku Anabilimdalı

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Uslu


Tam Zamanlı
ferhat.uslu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Burcu Ilgın


Araştırma Görevlisi
burcu.ilgin@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilimdalı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju Sarıgül


Tam Zamanlı
atanju.sarigul@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Özgün Öztunç


Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Arş. Gör. Halil İbrahim Doğan


Araştırma Görevlisi
hibrahim.dogan@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Mali Hukuk Anabilimdalı

Arş. Gör. Özge Rızvanoğlu


Araştırma Görevlisi
ozge.rizvanoglu@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilimdalı

Ahmet Ceylani Tuğrul


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Genel Kamu Hukuku Anabilimdalı

Doç. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Hukuk Tarihi Anabilimdalı

Prof. Dr. Ahmet Bilgin


Tam Zamanlı
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

İdare Hukuku Anabilimdalı

Prof. Dr. Ramazan Çağlayan


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Görücü


Tam Zamanlı
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı

Prof. Dr. Cevdet İlhan Günay


Bölüm Başkanı
cilhan.gunay@hku.edu.tr
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Ticaret Hukuku Anabilimdalı

Dr. Öğr. Üyesi Tamer Bozkurt


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Medeni Hukuk Anabilimdalı

Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş


Tam Zamanlı
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Doç. Dr. Ömer Bağcı


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Roma Hukuku Anabilimdalı

Prof. Dr. Ahmet Nadi Günal


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)

Uluslararası Özel Hukuk Anabilimdalı

Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku Anabilimdalı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu


Misafir Öğretim Üyesi
0(342) 211 8080
Özgeçmiş (CV)