Dekanın Mesajı | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Yükseköğretim alanında bugüne kadar gerçekleştirdikleri ile haklı ve başarılı bir yer edinen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, çağdaş hukuk eğitiminin uygulandığı, ulusal ve uluslararası alanda saygın, mezunlarının birden fazla yabancı dile hâkim olabildiği, kadrosu bakımından en iyi üniversiteler arasında ilk sıralarda yer alan ve gelenlerin ideallerini gerçekleştirdikleri bir konumda bulunmaktadır.

 

Öğrencilerimiz kendilerine özgü düşünce yapıları, özgüvenleri, bilgi donanımları, yabancı dil hâkimiyetleri, çağdaş vizyonları ile hukuk dünyasında fark edilmekte, başvurdukları kurumlarda öncelikle tercih edilmektedirler. Fakültede tam ve yarı zamanlı görevli akademisyenlerin her biri ayrı bir değere sahip, alanlarında tanınmış, hukuk dünyasına katkıları ile ön plana çıkmış, başarıları herkes tarafından bilinen çok değerli bilim insanlarıdır.

Öğrenci ve hoca kalitesine üniversite şartları, kütüphane, toplantı renkliliği ve etkinliği, sosyal imkanlar, mezuniyet sonrası tercih önceliği, dış dünyada gösterilen başarılar, özverili idari çalışanları ile hukuk dünyasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi ayrıcalıklı bir yer edinmiştir.

 

Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalardaki başarıları, Erasmus programlarındaki yüksek katılım ve çeşitlilik, diğer üniversitelerle yapılan işbirlikleri hukuk ile ilgilenen ve ilgilenmek isteyenlere gerekli cevapları da verecektir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluşundan beri oluşturulan sağlam zeminden de güç alarak daha büyük bir azim ve şevkle çalışmaya devam edilecektir. Çağdaş bir eğitimde olması gereken düşünce sistemi ve araştırma yöntemleri, hukukla birleşerek geleceğin güçlü hukukçularının yetişmesine hizmet etmektedir.


Prof. Dr. Enver Bozkurt
           Dekan Vekili