Yaz Okuluna Kayıt Yaptıracak Fakültemiz Öğrencilerinin Dikkatine | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Yaz Okuluna Kayıt Yaptıracak Fakültemiz Öğrencilerinin Dikkatine

Yaz Okuluna Kayıt Yaptıracak Fakültemiz Öğrencilerinin Dikkatine

Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen Fakültemiz öğrencilerinin, Ekte bulunan ders kayıt formunu doldurarak danışmanlarına onaylattıktan sonra ücret ödemesini yapıp Muhasebe biriminden mali onayı alarak Ders kayıt formu ile birlikte Öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir.

 ,,

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2018- 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

YAZ OKULU KAYIT ESASLARI

 

1)      Yaz döneminde  bir öğrenci  12 (on iki ) kredi ders alabilir.

2)      Bir dersin açılabilmesi için asgari 10 öğrencinin o dersi seçmiş olması zorunludur. İstisnai olarak, Fakülte yönetim Kurulu, Rektörlük Makamının da onayını alarak bu sayının altında öğrenci kaydının olduğu hallerde dahi dersin açılmasına karar verebilir.

3)      Başvurduğu halde açılmayan dersler için öğrencinin yatırdığı kayıt ücreti öğrencinin kendisine iade edilir. 

4)      Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemleri uygulanmaz.

5) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

Yaz Öğretimine Başka Üniversitelerde Katılacak Öğrenciler ve Diğer Üniversitelerden
Gelen Öğrencilerin Durumu
MADDE 13 (1) Üniversitede yaz öğretiminde açılmayan bir ders; dersin kredisi ve içeriği
dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla başka bir
üniversiteden alınabilir.

Açılmayan dersler için üniversite taban puanına eşit veya daha yüksek taban puanlı üniversitelerden alınan yaz öğrenim dersleri kabul edilecektir.

Yaz Okulu Başvuru Tarihleri  :18.06.2019-01.07.2019

Son Başvuru Tarihi : 01.07.2019

Ücret : 550 TL (Her bir kredi için ödenecek ücrettir.)
Yaz Okulunda Açılması Planlanan Dersler için tıklayınız. yaz okulunda açılması planlanan dersler
Ders kayıt formu için tıklayınız. YAZ OKULU KAYIT FORMU (kurumiçi)