AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİMİZE EK SINAV DUYURUSU | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİMİZE EK SINAV DUYURUSU

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİMİZE EK SINAV DUYURUSU

Değerli Öğrencilerimiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 44/C’ye göre, 4 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 7 yıldır. Bu nedenle 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı itibariyle azami öğrenim süreleriniz yeniden hesaplanmıştır. Bu azami öğrenim sürelerine kayıt dondurma süresi ve hazırlıkta geçirilen süreler dâhil değildir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir.

Ek Sınav Hakkından yararlanmak isteyen Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilerimizin 05/09/2022 ile 08/09/2022 tarihlerinde mesai saatleri içinde Ek Sınav Başvuru Formunu doldurarak ilgili onay işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Fakültemiz sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı sınav programı başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra 09/09/2022 tarihinde Fakültemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

Sınav Takvimi

I. Sınav hakkı (2547/44. madde kapsamında)

: 12/09/2022 – 15/09/2022

II. Sınav hakkı (2547/44. madde kapsamında)

: 19/09/2022 – 22/09/2022

Sınavlar Fakültemizde yüz yüze şeklinde gerçekleştirilecektir.

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

Uygulama esaslarına ilişkin Yönerge için tıklayınız.

Ek Sınav Başvuru Formu için tıklayınız.

EK Sınav Hakkıyla ilgili YÖK Kararı için tıklayınız.

https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/BasinAciklamasi/2021/azami-suresini-dolduran-ogrencilere-ek-sinav-hakki.pdf