Azami Öğrenim Süresi (7 yıl) Dolan Öğrencilerimize Ek Sınav Duyurusu | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Azami Öğrenim Süresi (7 yıl) Dolan Öğrencilerimize Ek Sınav Duyurusu

Azami Öğrenim Süresi (7 yıl) Dolan Öğrencilerimize Ek Sınav Duyurusu

Değerli Öğrencilerimiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu md. 44/C’ye göre, 4 yıllık lisans programlarında azami öğrenim süresi 7 yıldır. Bu azami öğrenim sürelerine kayıt dondurma süresi ve hazırlıkta geçirilen süreler dâhil değildir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir.

Ek Sınav Hakkından yararlanmak isteyen Azami Öğrenim Süresi Dolan Öğrencilerimizin  13/02/2024 Salı günü mesai saati bitimine kadar Ek Sınav Başvuru Formunu doldurarak ilgili onay işlemlerini gerçekleştirdikten sonra Fakültemiz sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı sınav programı başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Fakültemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca öğrenciye yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

Uygulama esaslarına ilişkin Yönerge için tıklayınız.

Ek Sınav Başvuru Formu için tıklayınız.

EK Sınav Hakkıyla ilgili YÖK Kararı için tıklayınız.