HUKUK FAKÜLTESİ

Kategori Arşivleri: İlanlar

Ders Kayıtları Hakkında

Ders kaydını yaptıran öğrenciler danışmanlarından 3 adet ders kayıt onay raporu alacaklar ve bu raporu hem kendileri imzalayacak hem de danışmanlarına imzalatacaklardır. İmzalanan 3 adet ders kayıt onay raporunun bir tanesi öğrencide kalacak diğer ikisi ise danışmanda kalacaktır. Bu işlemin yapılmasın için son tarih 27 Eylül’dür.

Tek Ders Sınavları Hakkında

Yaz Okulunda aldıkları dersler sonucunda, 2018-2019 Bahar döneminde mezun olmalarına engel tek dersi bulunan öğrenciler için tek ders sınavı 19.08.2019 Pazartesi saat 15.30’da yapılacaktır. Tek ders sınavına girilen dersin harf notu yalnızca tek ders sınavı notu baz alınarak hesaplanır. Sınav ücreti 500,00(Beşyüz)TL’dir. İlgili öğrencilerin dilekçe ile Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na başvurması gerekmektedir. Tek Ders Sınavı Başvuru […]

Muafiyet Başvuruları Hakkında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’nde belirtildiği üzere, muafiyet taleplerinde aşağıdaki şartlara riayet edilmelidir: MADDE 5 (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve […]