Hukuk Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Kurgusal Duruşma Yarışması | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Hukuk Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Kurgusal Duruşma Yarışması

Hukuk Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi I. Kurgusal Duruşma Yarışması