Hasan Kalyoncu Hukuk Öğrencilerinden Ankara Gezisi | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Hasan Kalyoncu Hukuk Öğrencilerinden Ankara Gezisi

Hasan Kalyoncu Hukuk Öğrencilerinden Ankara Gezisi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Kulübü (Kalyoncu Law Academy-KLA), Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mesleki bilgilerini geliştirmek ve üst düzey kamu yetkilileriyle doğrudan tanışma imkanı sağlamak amacı ile Anıtkabir, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Adalet Akademisi’ni kapsayan geniş kapsamlı bir “Ankara Gezisi” düzenledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKU) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Kayıhan; kalıplaşmış, bilinen, klasik hukuki bilgi ve düşüncenin ötesinde yaratıcı, farklı düşünen ve hukuku uygulamanın yanı sıra sahip olduğu bilgi ve birikim ile hukuki düzenlemelerin oluşturulmasına katkı verecek, dinamik hukukçular yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, öğrencilerinin sektöre uyum sağlamaları için bu tarz gezilerin devamlı olarak yapılacağını bildirdi.

Öğrenciler, Hukuk Kulübünün organize ettiği bu gezide, edindikleri teorik bilgileri yerinde gözlemleme ve pratiğe dönüştürme imkanı buldular.

İşleyişi Yerinde Gördüler

Geziye katılan öğrenciler, derslerde öğrenmiş oldukları teorik bilgilerin pratik hayatta nasıl uygulandığı hususunda bilgi sahibi olduklarını söylediler. Bu kapsamda; TBMM, Anayasa Mahkemesi, Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Genel Sekreterliği, TBMM Başkanlığı Adalet Komisyonu ve Anıtkabir ziyaret edildi. Gezi kapsamında, Yargıtay Genel Sekreterliği’ne gidilerek, Yargıtay’ın teşkilatlanması hakkında bilgi alan öğrenciler, ardından TBMM’ni ziyaret etti. Burada, TBMM hakkında çeşitli bilgiler alınarak Meclisin havası solundu. Genel kurul salonunu da inceleme fırsatı bulan öğrenciler, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı makamında ziyaret etti.

İkinci gün gezilerine devam eden HKÜ Hukuk Fakültesi öğrencileri, ilk olarak Anayasa Mahkemesine giderek, burada raportörler tarafından Anayasa Mahkemesinin işlevleri ve yapılanması hakkında bilgi aldı. Ardından “Türkiye Adalet Akademisi”ne geçilerek hakimlik-savcılık sınavı ve stajyerliği hakkında bilgi alan öğrenciler, Danıştay ve Anıtkabir’i ziyaret ederek gezilerini tamamladı.

HKÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Bozkurt’un ve Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Ömer Bağcı’nın eşliğinde gerçekleşen gezinin öğrencilere çok önemli bir vizyon kazandırdığı vurgulanırken, Yüksek Yargı organları memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, anılan Yargı organları ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kısa ve uzun vadede ortak projeler geliştirmesi hususunda da mutabakata varılmıştır.