Yaz Okulu Hk. Önemli Duyuru. | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Yaz Okulu Hk. Önemli Duyuru.

Yaz Okulu Hk. Önemli Duyuru.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

MADDE 24  “(2) Bir yarıyılda azami ders yükü 27 kredi, yaz öğretiminde azami ders yükü 12 kredidir.” hükmünü içermektedir. Dolayısıyla yaz okulunda öğrenciler en fazla 12 kredi ders alabilir. (Mezuniyet durumundaki öğrenciler dahil)

Daha önce “mezuniyet durumundaki öğrencilerin yönetim kurulu kararı ve rektörlük makamı onayıyla 15 krediye kadar ders alabileceği” şeklindeki ilan sehven yapılmıştır.