HUKUK FAKÜLTESİ

Sözleşme Görüşmeleri Vize Ödevi Hk.

Sözleşme Görüşmeleri Vize Ödevi Hk.

Arazi birbirine komşu ve herbiri 500 m2’lik 48 parselden oluşmaktadır. Her bir parsel iki malikin paylı mülkiyetine tabidir ve her parselde iki katlı bir bina vardır. Alt katı bir malikin; üst katı ise diğer bir malikin kullanımındadır. Kısaca, toplamda 96 malik mevcuttur. Binalar eskidir.

X A.Ş., söz konusu parselleri tevhid işlemi ile birleştirerek bir toplu yapı (site) inşa etmek istemektedir. Amacı, arsa payı karşılığı inşaat sözleşme ya da sözleşmeleri yapmak sureti ile bütün maliklerin geleceği ile kendi geleceğini inşa edilecek olan lüks site içinde birleştirmektir. Bölgedeki emsal, sözleşme görüşmeleri başlamadan önce 1.7’dir. Ne var ki, X A.Ş. malikleri ikna edebilmek amacıyle emsalin 2.1 üzerinden hesap edilmesini de taahhüt etmektedir. Toplamda 4 bloklu ve sosyal donatı alanlarına sahip (otopark, kömürlük, park, açık ve kapalı yüzme havuzu, spor saonu) bir inşaat yapılacaktır. Henüz imar ve parselasyon işlemlerine de başlanmamıştır. İnşaat bittikten sonra beş yıl süre ile yönetim işini de X A.Ş. kendisi üstlenmek istemektedir.

Bu veriler ışığında, arsa maliklerini koruyan bir kat karşılığı inşaat ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneğini hazırlayınız. Sözleşmeyi hazırlarken, X A.Ş. ile yapılan sözleşme görüşmelerini maliklerden oluşan yedi kişilik bir temsilciler kurulunun yürüttüğünü kabul ediniz. İnternet ortamında zaten mevcut olan sözleşme örneklerini kullanmamaya özen gösteriniz. Birbirinin aynısı ya da aşırı derecede benzer olan sözleşmeler de geçersiz kabul edilecektir. Ödevinizi; 30.02.2018 tarihinden 5 Nisan 2018 tarihine kadar imza karşılığında sayın Ali Çıngı’ya teslim edebilirsiniz.