Sınavlara Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Sınavlara Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine

Sınavlara Girecek Öğrencilerimizin Dikkatine

Değerli öğrencilerimiz, sınavlarda aşağıda belirtilen kurallara uymanız önemle rica olunur.

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

Sınavlarda Uygulanacak Kurallar

Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar

Madde 2 – (1) Sınava giren öğrencilerin uyması gereken kurallar şunlardır:

a) Öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesi olmadan sınava girilmesi yasaktır. Öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesindeki resmin güncel ve net, yazıların okunaklı olması zorunludur. Aksi takdirde, gözetmenler öğrenciyi sınav salonuna almayabilir.
b) İlan edilen listeye göre girmesi gereken salonda girmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılabilir.
c) Cep telefonları, sınav süresince kapalı bir vaziyette ve öğrencinin ulaşamayacağı uzaklıkta olmalıdır.
d) Sınavdan sonraki ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler, salona kabul edilirler. İlk 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler ise kesinlikle sınava alınmazlar. Sınav başladıktan sonra, sınav süresinin 3/5’i tükenmeden ve yoklama listesinin imzalanması işlemi tamamlanmadan ve sınavın son 5 dakikasında öğrencilerin salondan çıkması yasaktır.
e) Sınav süresince, herhangi bir sebeple çıkıp salona geri dönmesi yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun dışarıya çıkan öğrenci tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
f) Sınav süresince, sınav görevlileriyle sadece sınavın yürütülmesi ile ilgili konularda konuşulabilir.
g) Sınav süresince öğrencilerin herhangi bir nedenle birbiriyle konuşması kesinlikle yasaktır.
h) Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle kanun, kalem, silgi vb. şeylerin alışverişinde bulunmaları yasaktır.
i) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenler hakkında tutanak tutulacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk öğrencilere aittir.
j) Öğrencilerin cevap kâğıtlarını, başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmaları zorunludur.
k) Öğrenciler, gözetmenlerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Gerektiğinde gözetmenler öğrencilerin oturduğu yerleri de değiştirebilir. Öğrencilerin sınavlarının geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymalarına bağlıdır. Öğrencilerin, sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdını, eğer istenmişse soru kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi zorunludur.
l) Sınav evrakını teslim eden öğrenci derhal salonu terk etmek zorundadır. Eşyanın alınması vb. herhangi bir nedenle sıraya dönmek veya salonda kalmak kesinlikle yasaktır. Öğrenciler sınav bittikten sonra, görevliler salonu tek etmedikçe, salona dönemez.

Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunanlar ve yapılacak uyarılara uymayanlar hakkında tutanak tutulacaktır.