HUKUK FAKÜLTESİ

Sınavlara Girecek Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine.

Sınavlara Girecek Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Dikkatine.

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

 1. Öğrenciler, sınav başlamadan önce sınav salonunda hazır bulunmak zorundadırlar. Sınav başlangıcından 20 dakika sonra ya da sınav salonundan bir öğrenci çıktıktan sonra bir öğrenci sınava alınmaz.
 2. Öğrenciler, sınava sadece ilan edilmiş sınav salonunda ve sırada girebilirler. Dolayısıyla öğrenci, sınav listesinde adının olmadığı bir salonda sınava giremez.
 3. Öğrenciler, sınav süresi boyunca, sınavda görevli öğretim elemanının sınavın düzenine dair talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler; aksine bir davranış disiplin soruşturması çerçevesinde değerlendirilir.
 4. Sınav salonuna kalem, silgi gibi sınavda kullanılacak gereçler ile öğretim elemanı tarafından kullanılmasına izin verilmiş kaynaklar getirilebilir. Salona, bu belirtilenler dışında herhangi bir eşyanın (çanta, kalemlik, cep telefonu, ders notları ve kitapları, vb.) getirilmesi durumunda bunlar öğrencilerin sınav başlamadan önce görevli öğretim elemanının göstereceği yere konulmalıdır. Sınavda cep telefonu, tablet, akıllı saat gibi veri depolayabilen kopya çekmeyi elverişli her türlü materyal ile meşgul olan öğrenciler hakkında kopya muamelesi yapılacaktır.
 5. Sınav esnasında hangi sebeple olursa olsun öğrencilerin birbirlerinden herhangi bir şey alıp vermeleri yasaktır.
 6. Sınav süresinin bitiminde sınav evrakı eksiksiz olarak sınav gözetmenlerine teslim edilmiş olmalıdır. Sınav evrakını teslim etmediği anlaşılan öğrenci hakkında işlem yapılacaktır. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden öğrenci hangi sebeple olursa olsun sınav salonuna tekrar giremez.
 7. Her öğrenci, sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Salon görevlileri kimlik kartını yanında bulundurmayan ve/veya tanınmayan öğrenciyi sınava almayabilir.
 8. Yoklama imza kağıdı sınav esnasında sınav salonunda bulunan öğrenciler tarafından imzalanır, sınav bitiminden sonra imzalanamaz. Yoklama imza listesinde, imzası bulunmayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 9. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile öğrenciler sınav gözetmeninin izni olmadan sınav salonundan dışarı çıkamaz. Sınavı bitiren öğrencilerin, sınav salonundan çıkmalarına izin verildiği andan itibaren sınav salonuna giriş yasaktır.
 10. Sınav süresince öğrencilerin, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları veya bunlara teşebbüs etmeleri, salondaki gözetmenlerin izni olmaksızın, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, başkalarını rahatsız edecek şekilde veya sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları, sınav gözetmenlerinin izni olmadan yerlerinden kalkmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına uymak öğrencinin temel görevidir.
 11. Sınav görevlileri, diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli gördükleri takdirde sınav kurallarını ihlal eden öğrenciyi uyarmaksızın haklarında tutanak tutarak işlem başlatacaklardır.
 12. Sınav gözetmeni, gerekli gördüğü takdirde öğrencilerin sınav salonundaki yerlerini değiştirme hakkına sahiptir. Bu duruma itiraz eden öğrenci hakkında “sınav düzenini bozmaktan” işlem yapılır.
 13. Sınav kâğıtlarının sınav süresince diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerekir.
 14. Sınav kağıdını teslim etmek için yerinden kalkan öğrenci, o andan itibaren sınav kağıdı üzerinde değişiklik yapamaz. Aynı şekilde sınav süresinin bittiği ilan edildikten sonra sınav kağıdı üzerinde değişiklik yapılamaz.
 15. Sınavın bitiminde sınav kağıtları ve yoklama listeleri salondaki gözetmenler tarafından toplanacaktır.
 16. Sınavda kopya çeken ve çektiren öğrenciler, YÖK Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ nin 7. maddesi uyarınca cezalandırılacaklardır. Önceki sınavlarda kopya çektiği için cezalandırılmış öğrencilerin tekrar kopya çekmeleri veya çektirmeleri halinde verilecek cezalar iki katına çıkarılacaktır.

( Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları

MADDE 7(1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;

 1. e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek

 

…)