HUKUK FAKÜLTESİ

Kayit Esaslari Hakkinda

Kayit Esaslari Hakkinda

KAYIT ESASLARI
 
                1. ÇAKIŞMA HALİNDE
                A. Üstten ders alıp da üstten aldığı bu ders kendi dönem dersi ya da alt dönemden aldığı bir ders ile çakışıyor ise vermiyoruz. BU HUSUS REKTÖRLÜĞÜN KARARI.
                B. Üstten ders alma sözkonusu değil ve kendi dönem dersi ile alttan aldığı bir dersi çakışıyor ise danışman ekleyebilir.
                2. ÖNKOŞULLU DERSLER
                Üstten ders almalarda (Not Ortalamasının 2.5 olmasının yanısıra)
 Medeni Hukuk I ———————-Borçlar Genel I, Borçlar Genel II, Eşya Hukuku ve Miras Hukuku'nun
Ticari İşletme Hukuku ————— Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler Hukuku ve Deniz Ticaret'in
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I ve II ——–Borçlar Hukuku Özel Hükümler I ve II'nin
Ceza Hukuku Genel Hükümler I ve II ———-Ceza Hukuku Özel Hükümler I ve II'nin
İdare Hukuku I ve II———————————-İdari Yargı'nın
Medeni Usul Hukuku I ve II ————————- İcra İflas Hukuku I ve II'nin
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I ve II ————Eşya Hukuku'nun
Eşya Hukuku ———————————————- Miras Hukuku'nun önkoşuludur. Önkoşul olan derslerin alınıp kalınması yeterlidir. Geçilmesini aramıyoruz.
                Üstten ders almalarda birbirinin devamı olan derslerin ikincisini birincisini almadan vermiyoruz. Örneğin, 2. Sınıf öğrencisi, üstten Medeni Usul Hukuku II dersini almak istiyor; eğer Medeni Usul Hukuku I'i almamış ise vermiyoruz.
                Ama alttan ya da döneminde ders almalarda, mesela 2. sınıf öğrencisi ise, Borçlar Genel I'i almamış olsa da Borçlar Genel II'yi veriyoruz.
                3. GEREKLİ NOT ORTALAMASI (2.50) OLMAYAN ÖĞRENCİLERE ÜSTTEN DERS VERİLMEMESİ VE ÜSTTEN DERS VERİLMESİ HAKKINDA
                Arkadaşlar; gelinen noktada bir öğrencinin üstten ders alabilmesi için;
                * Genel Not Ortalamasının 2.50 olması
                * Hemen yukarıdaki önkoşullu derslerden biri olmaması
                * Dönem dersi ile ya da alttan aldığı ders ile üstten aldığı dersin çakışmaması gerekmektedir
                * Birinci sınıfların ikinci dönemlerine geçen senelerde olduğu gibi üstten ders vermeyeceğiz.
                4. KREDİ LİMİTLERİ BAKIMINDAN UYGULANACAK ESASLAR
                 * Rektörlükten başka yönde bir bildirim de bulunulmadığı sürece 27 30 33 kredi limiti esas alınacaktır.
                * Öğrencilere yaptığımız duyurularda dile getirdiğimiz üzere, öğrencilerimizin muafiyet sınavlarına girmiş olanlarının başarılı oldukları Türk Hukuk Tarihi II, Roma Hukuku II ve Hukuk Sosyolojisi dersleri bu dönem ders kaydında dönem dersi gibi seçilecek ve alınan kredi miktarında dikkate alınacaktır.
                5. ALT DÖNEMDEN ALINAN DERSLERİN DÖNEM DERSLERİ İLE ÇAKIŞMASI HAKKINDA
Alt dönemden alınan ders ile dönem dersinin çakışması nedeniyle ders seçiminde sorun yaşayan öğrencilerimizin, almak istedikleri derslerden seçebildikleri kadar dersi (bu arada öncelikle alt dönemden almakta olduğunuz dersi seçmeden dönem dersini seçemediğiniz için öncelikle onu ve döneminizden seçebildiğiniz alan ve serbest seçmeli dersleri) seçip, çakışma nedeniyle eksik kalan “zorunlu dersi” danışman araştırma görevlisi hocalarına e-posta (mail) yoluyla en son 23.09.2016 tarihine kadar iletmesi gerekmektedir. Bizlerin, danışman hocaları olarak, anılan dersleri obs sistemine eklemesi gerekmektedir.
6. SINIF DANIŞMANLIKLARI HAKKINDA
Bu döneme özgü olmak üzere,
Adalet Bölümü 1. ve 2. sınıflar-Nebile Teke Akbulut
Hukuk 1. sınıflar- Musa Can
Hukuk 2. sınıflar-Mustafa Fikri Gemici
Hukuk 3. sınıflar-Kübra Gök
Hukuk 4. sınıflar- Çağlar Koyuncu ve Fatih Tuğrul Demirkale
Uzatmalılar-Edhem Solak
Araştırma görevlisi arkadaşlarımızdan Nebile Teke Akbulut Kübra Gök'e; Edhem Solak Musa Can'a yardım edeceklerdir.