HUKUK FAKÜLTESİ

Film Ve Sanatı Hukuk Seçmeli Dersi Ödevi Hk.

Film Ve Sanatı Hukuk Seçmeli Dersi Ödevi Hk.

Film Sanatı ve Hukuk dersini alan öğrencilerin, Kemal Sunal’ın “DAVACI” filmini izleyerek bu filmi mevzuatımızdaki düzenlemeler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi vs. hukuki açıdan değerlendiren bir ödev hazırlayarak, ödev kapağı ile birlikte 20 Aralık 2018 Perşembe gününe kadar dersin hocası Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ' ye' teslim etmeleri gerekmektedir.
Önemle duyurulur.