HUKUK FAKÜLTESİ

Enerji Hukuku Sertifika Programi Hakkinda

Enerji Hukuku Sertifika Programi Hakkinda

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ – EPDK

ENERJİ HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

                Sevgili Öğrencilerimiz, bildiğiniz üzere, "enerji" meselesi, dünyanın en önemli sorunlarından birisi olarak karşımızda durmaktadır. Konunun, uluslararası ve ulusal düzeyde, gerek hukuki gerekse iktisadi yönleri olduğu da açıktır. Biz, bugün için güncelliğini hala koruyan bu mesele üzerinde, öğrencilerimizin farkındalığını artırmak amacıyla bir sertifika porgramı düzenlemenin faydalı olacağına inandık. Hemen aşağıda sertifika programı ile ilgili ayrıntılı bir döküm bulacaksınız. Anılan programın hazırlanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) başkanı sayın Mustafa Yılmaz başta olmak üzere başkan yardımcısı sayın Vedat Gül'ün de çok büyük katkıları oldu.

                Maksadımız, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin, klasik hukuk dersleri yanında, gelişmekte olan ve özellikle uygulamada önem arzeden hukuk dallarında da bilgi düzeylerini artırmaktan ibarettir. Bu vesile ile, programımıza katılan öğrencilerimize sertifika katılım belgesi de verilecektir.

                Anılan program kapsamında, bugün için güncelliğini koruyan bir çok soruya cevap arayacağız. Bu sorulardan sadece birkaçı şöyle sıralanabilir:

                1. Enerji Piyasasında neden dolayı EPDK gibi bir düzenleyici kuruma ihtiyaç duyulmaktadır? EPDK'nın Türk enerji hukuku bakımından işlevi ve önemi nedir?

                2. Türkiye'nin enerji politikasının vazgeçilmez ilkeleri nelerdir?

                3. Enerji fakiri bir ülkemiyiz? Enerji kaynaklarımızın genel olarak yetersiz olduğu iddia edilebilecek midir?

                4. Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından durumu nedir?

                5. Nükleer enerji Türkiye için bir zorunluluk mudur? Rüzgar ve Güneş enerjisinden gereği gibi faydalanıyor muyuz?

                6. Elektrik enerjisi, Petrol enerjisi ve LPG enerjisi bakımından tabi olduğumuz kurallar neler?

                7. Elektriği nasıl üretip kullanıcılara nasıl arzediyoruz? Kendi elektriğimizi üretip kullanmamız hukuken mümkün müdür? Kaçak kayıp davalarına ilişkin son Yargıtay içtihatları hangi anlama geliyor?

                8. Lisans anlaşmalarının enerji piyasasında arzettiği önem nedir?

                9. Enerji piyasına yön veren sözleşmeler nelerdir?

                10. Enerji piyasasında sıklıkla karşılaşılan şirket birleşme ve devralma süreci nasıl işlemektedir?

                Etkinliğimiz ile cevabını arayıp bulacağımız sorular elbette bunlarla sınırlı değildir. Ancak, biz, anılan etkinliğin, özellikle üçüncü ve dördüncü sınıfımızda okumakta olan öğrencilerimiz açısından "enerji hukukçusu" da olmak için bir büyük bir ilk adım olacağına inanmaktayız.

                Katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bununla birlikte, sadece isteyen katılımcılardan 10 TL'lık bir bağış alınacak ve burdan topladığımız paraları da yine Hukuk Kulübümüz ve Öğrenci Konseyimiz ile birlikte Kilis'de kurulmuş bulunan kamplarda yer alan Suriyeli çocuklar için sizlerin öngördüğü bir şekilde harcayacağız.

                Rektörlüğümüz ve fakülte yönetiminiz olarak bu etkinliğin de öğrencilerimizden gelen istek doğrultusunda hazırlandığını ve aslında düzenlenmesinde temel aktör olduğunuz bu çabaya destek olmanızı sizlerden rica eder; hepinize katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

               

YER        : HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK AMFİ

TARİH   : 02.05.2015 – CUMARTESİ /03.05.2015 – PAZAR

1. GÜN

09.30 AÇILIŞ-KOKTEYL

10.00     1. SUNUM ALPARSLAN BAYRAKTAR

                Regülasyon Teorisi, EPDK ve Enerji Piyasasının Diğer Aktörleri, Enerji Piyasasına İlişkin Genel Değerlendirme

14.00     2. SUNUM AV. FERİDUN İZGİ

                Elektrik Enerjisine İlişkin Temel Esaslar, Tarihi Gelişim ve Güncel Gelişmeler

                  

2. GÜN

10.00 3. SUNUM HASAN EMRAH ÇELEBİOĞLU – EPDK Enerji Uzmanı

                Petrol Enerjisine İlişkin Temel Esaslar, Tarihi Gelişim ve Güncel Gelişmeler

14.00 4. SUNUM ALİ KEMAL KILAVUZ – EPDK Enerji Uzmanı

                LPG Enerjisine İlişkin Temel Esaslar, Tarihi Gelişim ve Güncel Gelişmeler