Ekonomik Suçlar Dersi Ders Materyali Hk. | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Ekonomik Suçlar Dersi Ders Materyali Hk.

Ekonomik Suçlar Dersi Ders Materyali Hk.

Değerli Öğrencilerimiz,
27.04.2022 Çarşamba günü yapılacak olan Ekonomik Suçlar dersinde “Piyasa Dolandırıcılığı Suçu” konusu işlenecektir. Dersten önce, ekte sunulan makaleyi incelemeniz önem arz etmektedir.
(Makale linki: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1985643)”