HUKUK FAKÜLTESİ

Ceza Muhakemesi Hukuku II Dersi Yaz Okulu Duyurusu

Ceza Muhakemesi Hukuku II Dersi Yaz Okulu Duyurusu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU II DERSİ YAZ OKULU DUYURUSU

 

Ø  Yaz okulu derslerinde yoklama alınacak olup, derslere devam zorunludur.

Ø  Kaynak kitap: “Veli Özer Özbek vd., Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2014.

Ø  Sorumluluk konuları:

o   s. 206-277.

o   s. 541-873.

o   s. 905-929.

o   s. 945-955.

Ø  Dersi alan öğrencilerden, sorumlu olunan konuların özeti istenecektir.

o   Kitap özeti toplu olarak değil, her gün işlenecek konulara göre alınacaktır.

o   Ders dışında veya sonrasında özet alınmayacaktır.

o   Kitap özeti “el yazılı” olmak zorundadır ve her on sayfanın özeti önlü arkalı bir A4 kağıdı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Ø  Dersi alan öğrencilerden, özet dışında ders içerisinde ders konularıyla ilgili sunumlar yapmaları istenecektir.

Ø  Özet ve sunumlar başarı notu değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

Ø  Sınav(lar), boşluk doldurma, çoktan seçme ve doğru/yanlış şeklinde olacaktır.

Ø  Şimdiden başarılar dilerim.

Ceza Muhakemesi Hukuku II Dersi Yaz Okulu Duyurusu

Ceza Muhakemesi Hukuku II Dersi Yaz Okulu Duyurusu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU II DERSİ YAZ OKULU DUYURUSU

 

Ø  Yaz okulu derslerinde yoklama alınacak olup, derslere devam zorunludur.

Ø  Kaynak kitap: “Veli Özer Özbek vd., Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2014.

Ø  Sorumluluk konuları:

o   s. 206-277.

o   s. 541-873.

o   s. 905-929.

o   s. 945-955.

Ø  Dersi alan öğrencilerden, sorumlu olunan konuların özeti istenecektir.

o   Kitap özeti toplu olarak değil, her gün işlenecek konulara göre alınacaktır.

o   Ders dışında veya sonrasında özet alınmayacaktır.

o   Kitap özeti “el yazılı” olmak zorundadır ve her on sayfanın özeti önlü arkalı bir A4 kağıdı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Ø  Dersi alan öğrencilerden, özet dışında ders içerisinde ders konularıyla ilgili sunumlar yapmaları istenecektir.

Ø  Özet ve sunumlar başarı notu değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

Ø  Sınav(lar), boşluk doldurma, çoktan seçme ve doğru/yanlış şeklinde olacaktır.

Ø  Şimdiden başarılar dilerim.