HUKUK FAKÜLTESİ

Çakışan Dersler Hk.

Çakışan Dersler Hk.

Değerli öğrencilerimiz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Devam Zorunluluğu” kenar başlıklı md. 26 şöyledir: “Öğrenciler, devam oranı %70’ten az olmamak şartı ile derslere, ilgili fakülte veya yüksekokulların belirlediği ilkeler doğrultusunda laboratuar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl/yıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının öngördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devamları ile ilgili kurallar öğretim elemanı tarafından ders öğretim planına konarak yarıyıl/yılbaşında ilan edilir. Öğrencilerin devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Bu öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavına giremezler ve yarıyıl/yılsonu notları NA olarak değerlendirilir.”

Aynı yönetmeliğin “Yarıyıl Kayıtları” kenar başlıklı md. 10/1 şöyledir: – (Değiştirilmiştir: RG- 9/5/2020 – 31122) “Öğrencilerin, mezun oluncaya kadar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Yarıyıl kayıtları sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler belirlenir ve onaylanır. Öğrenci, başarısız olduğu derslere öncelikle kaydolmak zorundadır…”

Yönetmeliğin bu iki hükmü gereği, eğer alttan alınmak istenilen ders daha önce hiç alınmamış yani ilk defa alınıyorsa ya da alınmış da devamsızlıktan kalınmışsa bu ihtimallerde ilgili derslerin seçilebilmesi için başka bir dersle çakışmaması gerekmektedir.  Yönetmeliğin 10. Maddesi gereği öncelikle alt dönemde olan dersin alınması gerektiğinden, bu durumdaki öğrencilerimizin kendi dönemindeki dersle çakışan dersi alabilmesi mümkün değildir. Ancak alttan alınmak istenilen ders daha önce en az bir kez alınmış ve (devamsızlık dışındaki bir sebeple) başarısızlık sebebiyle kalınmışsa, bu nitelikteki ders için yönetmeliğin “devam şartı” sağlanmış olduğundan başka bir dersle çakışsa bile alınabilecektir.