HUKUK FAKÜLTESİ

Borçlar Hukuku ve Roma Hukuku Not Eklemeleri Hk.

Borçlar Hukuku ve Roma Hukuku Not Eklemeleri Hk.

Borçlar Hukuku Genel Hükümler II dersi final imtihanı sonuçlarına göre;
Final imtihanından 50-59 arası not alıp da CC harf notu için 20 puana kadar ihtiyacı olan
öğrencilere ihtiyaç duyduğu kadar not eklenmiştir.
İmtihandan 60 ve üzeri not alıp da CC harf notu için 25 puana kadar ihtiyacı olan öğrencilere
ihtiyaç duyduğu kadar not eklenmiştir.
İmtihan sonuçlarına göre kendi hakkıyla CC ve üzeri not alan tüm öğrencilere 25 puan
eklenmiştir.

Roma Hukuku dersi final imtihanı sonuçlarına göre;
İmtihandan 40-49 arasında puan alanlara, eklendiğinde notu CC’ye yükselecek öğrencilere
aldığı notun %20’sine kadar,
50 ve üzeri puan alanlara, eklendiğinde notu CC’ye yükselecek öğrencilere aldığı notun
%40’ına kadar,
Kendi hakkıyla CC ve üzeri not alanlara 25 puan eklenmiştir.

Prof. Dr. Şahin AKINCI