HUKUK FAKÜLTESİ

Araştirma Görevlisi Sonuç İlani

Araştirma Görevlisi Sonuç İlani

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA  GÖREVLİSİ SONUÇ İLANI
Sıra No ADI  SOYADI ALES ALES %30 Lisans Mezuniyet Notu %30 Yabancı Dil Yab. Dil %10 Giriş Sınavı Giriş Sınavı %30 Toplam Nihai Not Kazanan Adaylar
1 Özden SAYGI 79.77 23.93 67.8 20.34 63.750 6.38 88 26.40 77.05 Kazandı
2 Fatih Tuğrul DEMİRKALE 72.30 21.69 65 19.50 67.500 6.75 87 26.10 74.04 Kazandı
3 Ayşegül Kübra GÖK 74.72 22.42 62.2 18.66 58.750 5.88 85 25.50 72.45 Kazandı
4 Aslı AYDIN 78.02 23.41 65 19.50 78.750 7.88 66 19.80 70.58 Kazanamadı
5 Ensar AKŞAN 77.61 23.28 62.2 18.66 67.500 6.75 65 19.50 68.19 Kazanamadı
                       
  Sözleşme imzalamak ve işe başlama tarihinizi öğrenmek için Hukuk Fakültesi Sekreterliğine     
  22-26 Şubat  2016 tarihleri arasında istenen belgelerle müracaat etmeniz önemle rica olunur.    
  İSTENEN BELGELER                
  1-    6 adet fotoğraf (Vesikalık)                  
  2-    Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)               
  3-    İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)              
  4-    Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)            
  5-    Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri         
  6-    Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)        
  7-    Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)                
  8-    Kan grubunu gösterir belge          
  9-    Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)                
  10-  Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi                
  11- Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi        
  12- Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi            
  13- Çalışanlar için son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge