HUKUK FAKÜLTESİ

Ders Planları

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Statü Kredi
HUK001 Hukuka Giriş Zorunlu 4
HUK 101 Hukuk Başlangıcı I Zorunlu 3
HUK 103 Medeni Hukuk I Zorunlu 3
HUK 105 Anayasa Hukuku I Zorunlu 4
HUK 107 Roma Hukuku I Zorunlu 4
TÜR 101 Türk Dili ve Edebiyatı I Zorunlu 2
TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projeleri I Zorunlu 2
İKT 101 İktisada Giriş I Zorunlu 2
İNG 101 İngilizce I Zorunlu 2
INT 100 Üniversite Hayatına Giriş Zorunlu 1
HUK 107 Hukuk Uygulamaları I Zorunlu 3
AİİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Zorunlu 2

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Statü Kredi
HUK 102 Hukuk Başlangıcı II Zorunlu 3
HUK 104 Medeni Hukuk II Zorunlu 3
HUK 106 Anayasa Hukuku II Zorunlu 3
HUK 108 Roma Hukuku II Zorunlu 3
TDP 102 Türk Dili ve Edebiyatı II Zorunlu 2
HUK 108 Roma Hukuku Zorunlu 4

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Statü Kredi
HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I Zorunlu 3
HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler I Zorunlu 3
HUK 205 İdare Hukuku I Zorunlu 2
HUK 207 Uluslararası Hukuk I Zorunlu 2
HUK 209 Türk Hukuk Tarihi I Zorunlu 2
HUK 219 Genel Kamu Hukuku I Zorunlu 2
EKO 211 Kamu Maliyesi I Zorunlu 2
İNG 201 İngilizce III Zorunlu 2
HUK 209 Hukuk Uygulamaları II Zorunlu 3
HUK 213 Anayasa Şikayeti Seçmeli 2
HUK 217 Uluslararası Siyasi Örgütler Seçmeli 2
HUK 221 Siyaset Bilimi Seçmeli 2
HUK 223 Anglosakson Hukukunun Temel Kavramları I Seçmeli 2
HUK 229 Hukuk İngilizcesi I Seçmeli 2

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Statü Kredi
HUK 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Zorunlu 3
HUK 204 Ceza Hukuku Genel Hükümler II Zorunlu 3
HUK 206 İdare Hukuku II Zorunlu 2
HUK 208 Uluslararası Hukuk II Zorunlu 2
HUK 210 Türk Hukuk Tarihi II Zorunlu 2
HUK 212 Genel Kamu Hukuku II Zorunlu 2
EKO 212 Kamu Maliyesi II Zorunlu 2
İNG 202 İngilizce IV Zorunlu 2
HUK 214 Avrupa İnsan Hakları Hukuku Seçmeli 2
HUK 218 Uluslararası Ekonomik Örgütler Seçmeli 2
HUK 220 Siyaset Tarih Seçmeli 2

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Statü Kredi
HUK 301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I Zorunlu 3
HUK 303 Ceza Hukuku Özel Hükümler I Zorunlu 3
HUK 305 Eşya Hukuku I Zorunlu 2
HUK 309 Medeni Usul Hukuku I Zorunlu 3
HUK 313 Vergi Hukuku I Zorunlu 2
HUK 337 Hukuk Felsefesi Zorunlu 2
HUK 333 Ticari İşletme Hukuku Zorunlu 3
HUK 337 Hukuk Uygulamaları III Zorunlu 3
HUK 317 Deniz Hukuku Seçmeli 2
HUK 321 Kriminoloji Seçmeli 2
HUK 327 Enerji Hukuku Seçmeli 2
HUK 329 Tüketici Hukuku Seçmeli 2
HUK 331 Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku Seçmeli 2
HUK 335 Kitle İletişim Hukuku Seçmeli 2
İNG 301 İngilizce V Seçmeli 2
HUK 341 Sözleşme Görüşmeleri I Seçmeli 2

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Statü Kredi
HUK 302 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II Zorunlu 3
HUK 304 Ceza Hukuku Özel Hükümler II Zorunlu 3
HUK 306 Eşya Hukuku II Zorunlu 2
HUK 310 Medeni Usul Hukuku II Zorunlu 3
HUK 314 Vergi Hukuku II Zorunlu 2
HUK 338 Hukuk Sosyolojisi Zorunlu 2
HUK 334 Şirketler Hukuku Zorunlu 3
HUK 320 Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Seçmeli 2
HUK 322 Avrupa Birliği Hukuku Seçmeli 2
HUK 324 İslam Hukuku Seçmeli 2
HUK 326 Uluslarararası Ekonomik Hukuk Seçmeli 2
HUK 328 Spor Hukuku Seçmeli 2
HUK 330 İnşaat Hukuku Seçmeli 2
İNG 302 İngilizce VI Seçmeli 2

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Statü Kredi
HUK 403 İcra ve İflas Hukuku I Zorunlu 3
HUK 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I Zorunlu 2
HUK 407 Uluslararası Özel Hukuk I Zorunlu 2
HUK 409 Ceza Usul Hukuku I Zorunlu 3
HUK 411 Miras Hukuku I Zorunlu 2
HUK 413 Deniz Ticareti Hukuku Zorunlu 2
HUK 425 Kıymetli Evrak Hukuku Zorunlu 2
HUK 417 İhale Hukuku Seçmeli 2
HUK 419 Çevre Hukuku Seçmeli 2
HUK 421 Banka Hukuku Seçmeli 2
HUK 431 Adli Tıp Seçmeli 2
HUK 435 Ceza İnfaz Hukuku Seçmeli 2
HUK 445 Kamu Hukuku Uygulamaları I Seçmeli 2
HUK 437 Uluslararası Ekonomi Hukuku Seçmeli 2

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Statü Kredi
HUK 404 İcra ve İflas Hukuku II Zorunlu 3
HUK 406 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II Zorunlu 2
HUK 408 Uluslararası Özel Hukuk II Zorunlu 2
HUK 412 Miras Hukuku II Zorunlu 2
HUK 414 Sigorta ve Taşımacılık Hukuku Zorunlu 2
HUK 434 İdari Yargı Zorunlu 2
HUK 418 Avukatlık Hukuku Seçmeli 2
HUK 420 Ekonomik Suçlar Seçmeli 2
HUK 422 Rekabet Hukuku Seçmeli 2
HUK 430 Avrupa Şirketler Hukuku Seçmeli 2
İNG 402 İngilizce VIII Seçmeli 2