Dergiler | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Dergiler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sosyal bilimler alanında Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. 2011 yılından buyana aralıksız olarak yayınlanan Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer dillerdeki yazılmış özgün makaleler, çeviriler, kitap incelemeleri ve mahkeme kararı tahlilleri yayınlanmaktadır.

Temmuz 2019

Sayı 18

Ocak 2019

Sayı 17

Temmuz 2018

Sayı 16

Ocak 2018

Sayı 15

Temmuz 2017

Sayı 14

Ocak 2017

Sayı 13

Temmuz 2016

Sayı 12

Ocak 2016

Sayı 11

Temmuz 2015

Sayı 10

Ocak 2015

Sayı 9

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri

 1. Bu dergi, bilimsel uluslararası hakemli ve basılı bir dergidir.

Dergi hakkında https://hukuk.hku.edu.tr/dergiler/web sitesinden bilgi alınabilir.

 1. Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde, Latin alfabesi ile yazılmış makaleler yayımlanır. Dergideki makalelere, HKÜHED, Y. … C…. Sa. … S. … şeklinde atıf yapılabilir.
 2. Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar.
 3. Makale yazarına ilişkin açıklama kısmında farklı bir ifade yoksa makalenin araştırma makalesi olduğu kabul edilir.
 4. Dergiye gönderilen makaleler 15.000 kelimeden çok olamaz.
 5. Makalenin başlığı, özeti ve beş adet anahtar kelime Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır.
 6. Makaleler e-posta yolu ile hukukdergi@hku.edu.tr adresine gönderilmelidir.
 7. Yazılar, en az iki hakem denetiminden geçmesi suretiyle yayımlanır. Bu yazılar daha önce başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 8. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik denetim sistemine göre az iki hakem denetiminden geçirilir. Hakem raporlarında düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakemler tarafından önerilen düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra, gerekli görülmesi halinde, tekrar hakem denetimine başvurulur. Hakem raporlarından birisinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yayın kurulu makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir.

Makale en az iki hakemin olumlu rapor vermesi halinde yayınlanır.

 1. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, kabul edilen yazıların, işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletme ve yayın hakları başta olmak üzere tüm yayın haklarına sahiptir. Yazılar için telif ücreti ödenmez. Yazarlar, yazılarına ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletme ve yayın hakları olmak üzere tüm mali haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır.

Dergiye yayınlanmak üzere yazı gönderen Yazar bunu kabul etmiş sayılır.

 1. Dergide yayınlanan yazılar kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir.
 2. Dergide, makaleler dışında; çeviri, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve notlara da yer verilebilir.
 3. Süresi içerisinde hakem incelemesi tamamlanmayan çalışmalar, Yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayısında yayınlanabilir.
 4. Yayınlanması için gönderilen yazıların akademik yazım kurallarına uyularak yazılmış olması gerekir.

Referanslar sayfa altına otomatik dipnotla yapılmalıdır. Yazılar Word programında, yazı tipi Times New Roman, metin içinde 12 punto ve dipnotta 10 punto, iki yana yaslı normal stil olmalıdır.

 1. Makalede ilk atıfta yararlanılan kaynağın tüm detayları belirtilmeli; makalenin devam eden kısımlarında ise dipnotlarda (Yazarın Soyadı, atıf yapılacak sayfa) gibi bir kısaltma ile atıf sürdürülmelidir. Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılması halinde kısaltmada eseri ayırt etmek amacıyla eserin kaynakçada belirtilen kısaltması kullanılarak (Yazarın Soyadı, kısaltma, atıf yapılacak sayfa) atıf yapılmalıdır. Aynı atıfta birden fazla kaynak olması halinde kaynaklar noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
 2. Kaynakça: Makalede atıf yapılan eserler, atfın birinci haliyle kaynakçaya yerleştirilir, yalnız sayfa numarası yer almaz. Kaynakçada yer alan eserler harf sırasına göre makalenin sonunda sıralanır.

 

Kitap
Birinci Atıf:Yazarın Soyadı, Adı: Kitap Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa.
Örnek: Gül, İbrahim: ABD ve Türk Hukukunda Medeni Ceza, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015, s. 305.
Çoklu yazar durumunda: Yazarın Soyadı, Adı / 2. Yazarın Soyadı, Adı: Kitap Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa.
Örnek: Kayıhan, Şaban / Bağcı, Ömer: Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016, s. 302.

İkinci Atıf:Yazarın Soyadı, sayfa.
Örnek: Kayıhan/Bağcı, s. 402; Gül, s. 405.
İkinci atıf usulü, diğer kaynaklar bakımından da geçerlidir.
Dört veya daha fazla yazarlı durumlarda: Birinci atıfta ve kaynakçada yukarıdaki usul ile tam künyeye yer verilecek, ikinci ve sonraki atıflarda ilk üç yazarın soyadları eğik çizgi ile birbirinden ayrılarak yazıldıktan sonra “ve diğerleri” denilmek suretiyle atıf yapılacaktır.

Editörlü Kitap
Editörün Soyadı, Adı (Editör): Kitap Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa.
Örnek: Bağcı, Ömer (Editör): Hukuka Giriş, 4. Baskı, Seçkin Yayınevi, Konya 2015, s. 202.

Kitap Bölümü
Yazarın Soyadı, Adı: Makalenin Adı, (Editör: Soyadı, Adı: Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa).
Örnek: Eski, Mehmet: İşin Zaman Bakımından Düzenlenmesi, (Aydın, Ufuk/Kocabaş, Fatma (Editörler): Bireysel İş Hukuku, 3. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2013, s. 202).

Çeviri Kitap
Yazarın Soyadı, Adı (Çeviren: Çevirenin Soyadı, Adı): Kitap Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa. Örnek: Ullah, Ikram (Çeviren: Kara, Etem): Pakistan Tahkim Hukukunda İhtiyati Tedbirler, Dost, İslamabad 2011, s. 102.
Elektronik Kitaplarda aynı atıf usulü uygulanır. Ancak internet adresi belirtildikten sonra son erişim tarihi atfın sonunda parantez içinde belirtilir.

Makale
Yazarın Soyadı, Adı: Makale adı, Dergi adı, Yıl, Cilt, Sayı, İlk ve Son Sayfa Aralığı, Sayfa.
Örnek: Gül, İbrahim: Manevi Tazminatın İşlevi Ne Olmalı?, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2016, C. 5, Sa. 11, s. 121-157, s. 125.
Elektronik Makale için aynı atıf usulü uygulanır. Ancak internet adresi belirtildikten sonra son erişim tarihi atfın sonunda parantez içinde belirtilir. Eğer makalede sayfa numarası yoksa, dipnotlardan yararlanılarak sayfa numarası verilir.

Konferans Tebliği
Yazarın Soyadı, Adı: Tebliğin Başlığı, Konferans ismi (Editör: Soyadı, Adi), Yer, Tarih, Sayfa Aralığı), Sayfa.
Örnek: Kayıhan, Şaban: Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Kara Ticareti Hukukuna İlişkin Getirdiği Yenilikler, 9. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (Editör: Bağcı, Ömer), Bakü, Azerbaycan, 15-17 Haziran 2011, s. 101-133, s. 102.

Tez
Yazarın Soyadı, Adı: Tez Başlığı, Türü, Üniversite ve Enstitü, Yer Yıl, Sayfa
Örnek: Nazlı, Seçkin: Özel İş Aracılığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2009, s. 103.

Derginin Sahibi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına
Hukuk Fakültesi Dekanı
On behalf of Hasan Kalyoncu University, Dean of Law Faculty
Prof. Dr. Enver BOZKURT 

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÖRÜCÜ

Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Abdulkadir DARI
Arş. Gör. Betül KORKMAZ
Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdür
Arş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE

İletişim Adresi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Havalimanı Yolu
27410 Şahinbey / GAZİANTEP
Tel: +90 (342) 211 80 80
Faks: +90 (342) 211 80 81

Sayfa ve Kapak Tasarımı
Emre KIZMAZ

Yayıncı
Seçkin Yayıncılık A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. 2158. Sok. No: 13 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 435 30 30
Faks: 0312 435 24 72

Basılan Matbaa
Vadi Grafik Ltd. Şti. – Sertifika No: 33748
2284 Sok. No: 101 İvedik Organize Sanayi – Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 312 395 85 71 

Basım Yeri | Yılı
Ankara | Ocak 2019

ISSN
2147-3293

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat USLU
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Danışmanlar Kurulu
Prof. Dr. Abdülkadir ARPACI
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Asuman TURANBOY
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Aynur AYDIN COŞKUN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Aynur YONGALIK
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Aziz Can TUNCAY
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Cem BAYGIN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Cemil KAYA
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Cevdet YAVUZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. E. Saba ÖZMEN
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Esra EKMEKÇİ ÇALICIOĞLU
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Faruk ACAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Gökhan ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim DÜLGER
Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. M. Çağlar MANAVGAT
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat ALIŞKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa AVCI
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nur CENTEL
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Pınar AKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Serap HELVACI
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sururi AKTAŞ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şahin AKINCI
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Tankut CENTEL
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER
Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turgut ÖZ
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf GÜNEŞ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Bahar Ceyda SÜRAL
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet KILIÇ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Memduh ASLAN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Murat TOPUZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ömer BAĞCI
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sabahattin NAL
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Seçkin NAZLI
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergiye gönderilen yazıların, Dergi yayın, yazım ilkelerine ve atıf usullerine uygun olması gerekmektedir. Yazılar, Times New Roman, 12 punto, dipnotlar 10 punto yazı tipinde olmalı ve dipnotlara her sayfanın altında yer verilmelidir. Dergimizde, makalelerin yayınlanması için yazarların orcid numarası alarak, bu numaraya dipnotta yer verilmesi zorunludur.

Dergiye gönderilecek yazılar, on beş bin (15.000) kelimeden fazla olmamalı, öz kısmı iki yüz elli (250) kelimeyi geçmemeli ve beş kelimeden oluşan anahtar kelime içermeli, ayrıca özün ve anahtar kelimelerin İngilizcesi’ne yer verilmelidir.

Yazılar, dergihukuk@hku.edu.tr veya veysel.gorucu@hku.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

Posta: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Tel: +90 342 211 80 80

Eposta: dergihukuk@hku.edu.tr

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÖRÜCÜ

Eposta: veysel.gorucu@hku.edu.tr