Dergiler | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Dergiler

HasanKalyoncuUniversitesi_Sayi24-Temmuz2022_Dergi

 

Dergimizin güncel sayısını (Temmuz 2022) indirmek için tıklayınız.

HasanKalyoncuUniversitesi_Sayi23-Ocak2022-duzeltme1

 

Dergimizin Ocak 2022 sayısını  indirmek için tıklayınız.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sosyal bilimler alanında Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. 2011 yılından buyana aralıksız olarak yayınlanan Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer dillerdeki yazılmış özgün makaleler, çeviriler, kitap incelemeleri ve mahkeme kararı tahlilleri yayınlanmaktadır.

Temmuz 2019

Sayı 18

Ocak 2019

Sayı 17

Temmuz 2018

Sayı 16

Ocak 2018

Sayı 15

Temmuz 2017

Sayı 14

Ocak 2017

Sayı 13

Temmuz 2016

Sayı 12

Ocak 2016

Sayı 11

Temmuz 2015

Sayı 10

Ocak 2015

Sayı 9

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 1. Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar.

 2. Makale yazarına ilişkin açıklama kısmında farklı bir ifade yoksa makalenin araştırma makalesi olduğu kabul edilir.

 3. Makaleler e-posta yolu ile dergihukuk@hku.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 4. Yazılar, en az iki hakem denetiminden geçtikten ve “yayınlanabilir” değerlendirmesinden sonra yayımlanır.

 5. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.

 6. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik denetim sistemine göre az iki hakem denetiminden geçirilir. Hakem raporlarında düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakemler tarafından önerilen düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra, gerekli görülmesi halinde, tekrar hakem denetimine tâbi tutulabilir. Hakem raporlarından birisinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yayın kurulu makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir.

 7. Dergide çalışmaları yayımlanan yazarlar, yazılarına ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletme ve yayın hakları olmak üzere tüm mali haklarını Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne devretmiş sayılır. Dergide yayımlanan yazılar için telif ücreti ödenmez.

 8. Dergide yayınlanan yazılar kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir.

 9. Dergide, makaleler dışında; çeviri, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi ve notlara da yer verilebilir.

 10. Süresi içerisinde hakem incelemesi tamamlanmayan çalışmalar, Yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayısında yayınlanabilir.

 11. Yayınlanması için gönderilen yazıların akademik yazım kurallarına uyularak yazılmış olması gerekir.

 12. Dergiye yayınlanmak üzere çalışmasını gönderen Yazar yukarıdaki yayım ilkelerini kabul etmiş sayılır.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM İLKELERİ

1) Yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmalıdır.

 • Kâğıt boyutu: A4

 • Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm

 • Metin: Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı

2) Yazının Türkçe ve altında yabancı dilde başlığı, ortaya hizalı biçimde en üstte kalın, 14 punto, tüm harfleri büyük şekilde yer almalıdır. Yazarın unvanı, adı ve soyadı yabancı dilde konu başlığının altında ve sağ tarafa yaslı biçimde yer almalıdır. Yazarın varsa görev yaptığı kurum ve görevi, e-posta adresi ve orcid numarası ilk sayfada (yıldızlı) dipnot olarak belirtilmelidir.

3) Başlıklar;

 • Bölüm başlıkları, “I, II, III, …” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, tüm harfler büyük yazılmalıdır.

 • Alt başlıklar, “A, B, C…” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

 • Bundan sonraki başlıklar “1, 2, 3, …” ve ardından gelenler “a, b, c…” “aa, bb, cc…”, “aaa, bbb, ccc…” olarak iki yana yaslı biçimde, kalın, 12 punto, kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

(Örnek:

I. İKİ YANA YASLI BİÇİMDE, KALIN, 12 PUNTO, TÜM HARFLER BÜYÜK

A. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük

1. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük

a. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük

aa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük

aaa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük)

4) Dergiye gönderilecek yazıların öz kısmı iki yüz elli (250) kelimeyi geçmemeli ve beş kelimeden oluşan anahtar kelime içermeli, ayrıca başlık, öz ve anahtar kelimelerin İngilizcesi’ne yer verilmelidir.

5) Makalede ilk atıfta yararlanılan kaynağın tüm detayları belirtilmeli; makalenin devam eden kısımlarında ise dipnotlarda (Yazarın Soyadı, atıf yapılacak sayfa) gibi bir kısaltma ile atıf sürdürülmelidir. Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılması halinde kısaltmada eseri ayırt etmek amacıyla eserin kaynakçada belirtilen kısaltması kullanılarak (Yazarın Soyadı, kısaltma, atıf yapılacak sayfa) atıf yapılmalıdır. Aynı atıfta birden fazla kaynak olması halinde kaynaklar noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Kitap
Birinci Atıf: Yazarın Soyadı, Adı: Kitap Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa.
Örnek: Bozkurt, Enver: Hukukun Temel Kavramları, 13. Baskı, Legem Yayıncılık, Ankara 2020, s. 155.
Çoklu yazar durumunda: Yazarın Soyadı, Adı / 2. Yazarın Soyadı, Adı: Kitap Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa.

Örnek: Bozkurt, Enver / Köktaş, Arif: Avrupa Birliği Hukuku, 7. Baskı, Legem Yayıncılık, Ankara 2020, s. 175.

İkinci Atıf: Yazarın Soyadı, sayfa.

Örnek: Bozkurt/Köktaş, s. 175; Bozkurt, s. 155.

İkinci atıf usulü, diğer kaynaklar bakımından da geçerlidir.

Dört veya daha fazla yazarlı durumlarda: Birinci atıfta ve kaynakçada yukarıdaki usul ile tam künyeye yer verilecek, ikinci ve sonraki atıflarda ilk üç yazarın soyadları eğik çizgi ile birbirinden ayrılarak yazıldıktan sonra “ve diğerleri” denilmek suretiyle atıf yapılacaktır.

Editörlü Kitap

Editörün Soyadı, Adı (Editör): Kitap Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa.
Örnek: Döner, Ayhan (Editör): Türk Anayasa Hukuku, 1. Baskı, Cilt Yayınevi, Erzincan 2020, s. 152.

Kitap Bölümü

Yazarın Soyadı, Adı: Makalenin Adı, (Editör: Soyadı, Adı: Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa).
Örnek: Uslu, Ferhat: Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Etkililiği Üzerine, (
Er/Sadık Erol (Editör): Güncel Sosyal Bilimler Araştırmaları, 1. Baskı, Akademisyen Yayınevi, Ankara, Mart 2020, s. 90).

Çeviri Kitap

Yazarın Soyadı, Adı (Çeviren: Çevirenin Soyadı, Adı): Kitap Adı, Baskı Sayısı, Yayınevi, Yer Yıl, Sayfa. Örnek: Hayek, Friedrich A. (Çeviren: Yayla, Atilla): Hukuk, Yasama ve Özgürlük, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 1996, s. 102.

Elektronik Kitaplarda aynı atıf usulü uygulanır. Ancak internet adresi belirtildikten sonra son erişim tarihi atfın sonunda parantez içinde belirtilir.

Makale
Yazarın Soyadı, Adı: Makale adı, Dergi adı, Yıl, Cilt, Sayı, İlk ve Son Sayfa Aralığı, Sayfa.
Örnek: Bozkurt, Enver:
Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı, Uluslararası Hukuk ve Politika, Yıl: 2, Sayı: 5, 2006, ss. 50-74, s. 55.
Elektronik Makale için aynı atıf usulü uygulanır. Ancak internet adresi belirtildikten sonra son erişim tarihi atfın sonunda parantez içinde belirtilir. Eğer makalede sayfa numarası yoksa, dipnotlardan yararlanılarak sayfa numarası verilir.

Konferans Tebliği

Yazarın Soyadı, Adı: Tebliğin Başlığı, Konferans ismi (Editör: Soyadı, Adı), Yer, Tarih, Sayfa Aralığı), Sayfa.
Örnek: Uslu, Ferhat: 21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında Cumhurbaşkanının “Seçimlerin Yenilenmesine Karar Verme Yetkisi” Üzerine, 3rd International Multidisciplinary Congress Eurasia (IMCOFE 2017) (Editör: …..), Universitat Autònoma de Barcelona, The Casa de Convalescència, Barcelona, Spain, 27.04.2017/30.04.2017, ss. 145-146, s. 145.

Tez
Yazarın Soyadı, Adı: Tez Başlığı, Türü, Üniversite ve Enstitü, Yer Yıl, Sayfa
Örnek: Bozkurt, Enver: Yabancılar Hukukunun Şekli Kaynakları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1988, s. 85.

Derginin Sahibi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına
Hukuk Fakültesi Dekan V.
On behalf of Hasan Kalyoncu University, Dean of Law Faculty
Prof. Dr. Enver BOZKURT
 

Editör
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Haluk ERUYGUR

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Cahit Baybars KAYHAN

Arş. Gör. Betül KORKMAZ

İletişim Adresi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Havalimanı Yolu
27410 Şahinbey / GAZİANTEP
Tel: +90 (342) 211 80 80
Faks: +90 (342) 211 80 81

Eposta: dergihukuk@hku.edu.tr

Yayıncı
Seçkin Yayıncılık A.Ş.
Mustafa Kemal Mah. 2158. Sok. No: 13 Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 435 30 30
Faks: 0312 435 24 72

ISSN
2147-3293

Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Haluk ERUYGUR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Enver BOZKURT

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet BİLGİN

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ

Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Memduh ASLAN

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞLU

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Danışmanlar Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Bilgin
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Asuman TURANBOY
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Aynur YONGALIK
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Aziz Can TUNCAY
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Cem BAYGIN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Cemil KAYA
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Cevdet YAVUZ
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Enver BOZKURT
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Esra EKMEKÇİ ÇALICIOĞLU
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Faruk ACAR
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Osman Gökhan ANTALYA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Hasan PULAŞLI
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Mehmet Çağlar MANAVGAT
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Murat ALIŞKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Fatma Nur CENTEL
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Pınar AKAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Serap HELVACI
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Sururi AKTAŞ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Şahin AKINCI
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Nuri Tankut CENTEL
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Mustafa Tayfun AKGÜNER
İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Prof. Dr. Maya Turgut ÖZ
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Doç. Dr. Bahar Ceyda SÜRAL
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Doç. Dr. Murat TOPUZ
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Doç. Dr. Seçkin NAZLI
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Yayın etiğinde en iyi uygulamaları esas alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (HKÜHFD), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics – COPE), Açık Erişim Dergileri Dizini (Directory of Open Access Journals – DOAJ) ve Açık Erişim Akademik Yayımcılar Birliği (Open Access Scholarly Publishers Association – OASPA) tarafından belirlenen şeffaflık ve en iyi uygulamaları çerçevesinde, ancak bu ilkelerle sınırlı olmamak üzere, bilimsel ahlak kurallarına uygun yayım yapmayı hedefler.

Dergi editörünün, yazarların ve hakemlerin, görev ve sorumluluklarının bu çerçevede belirlendiği HKÜHFD’de süreçler COPE’nin ilişkili akış şemaları esas alınarak yönetilir. Ayrıca, özellikle İngilizce yayımlanan bilimsel makaleler için, Avrupa Bilim Editörleri Birliği (European Association of Science Editors – EASE) tarafından belirlenen ilkelere uyulması tavsiye edilir. 

Yazarlar

 • Hukuk alanında ve özgün olması beklenen çalışmaların, atıf yapılan bölümleri hariç olmak üzere, herhangi bir bölümünün daha önce yayımlanmamış olması gerekir.
 • Çalışmalarda, birden fazla yazar olması halinde, yazarların tümünün yazarlık ölçütlerine uyması ve her bir yazarın ilgili çalışmaya kayda değer ölçüde katkı sunmuş olması beklenir. Her bir yazar tüm çalışmadan sorumludur.
 • Çalışmanın hazırlanmasına katkı sunmuş, ancak çalışmada yazar olarak belirtilmeyen kişilerin isimlerine de yer verilmesi gerekir.
 • Çalışmada yararlanılan kaynakların tümüne, Yazım Kuralları’nda düzenlenen kurallara uygun ve doğru şekilde atıf yapılmalı ve kaynakçada yer verilmeli, çalışmada yararlanılmayan eserler Kaynakçada listelenmemelidir. 
 • Editörler Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde, çalışmalara ilişkin ham verilerin teslim edilmesi gerektiğinden, yazarlar, yayımlanan çalışmaya ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

Hakemler

 • Makaleleri tarafsız ve nesnel esaslara göre değerlendirmesi beklenen hakemlerin, yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmalarda hakemlik yapması beklenir.  
 • Hakemlerin gizliliği esastır. Hakemlerin başka kişilerle ilgili çalışmaları tartışması yasaktır. Ancak gerekli görülmesi halinde, editörün kararıyla, hakemin ilgili çalışmaya ilişkin yorumları, aynı çalışmanın diğer hakemleri ile paylaşılabilir.  
 • Görevi kabul eden hakemin çalışmaya ilişkin değerlendirmesini belirtilen süreler içinde editöre göndermesi, hakemlik görevini verilen süre içerisinde yerine getiremeyeceğine sonradan karar vermesi halinde, en kısa zamanda editörü bilgilendirmesi beklenir.
 • Hakemler çıkar çatışması halinde hakemlik görevini reddetmeli, çıkar çatışmasının sonradan fark edilmesi halinde ise editörü bilgilendirmelidir. 

Editörlük

HKÜHFD editörlüğü COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu ile COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda yer alan ilkelerle bağlıdır. Bu çerçevede, 

 • HKÜHFD ‘ye gönderilen çalışmalar, yazarların cinsiyetinden, etnik kökeninden, dini inancından ve benzeri şekilde eşitlik ilkesine aykırı herhangi bir unsurdan bağımsız olarak değerlendirilir. Ancak, en yakın sayıdaki eserlerin çeşitliği, önemi, güncelliği vb. gibi sebeplerle ilgili çalışmanın bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar verilebilir. 
 • Dergiye gönderilen çalışmanın, derginin amaç ve kapsamına, kurallarına uyumu, özgünlüğü ve önemi yönünden yayıma uygun görülmeyen çalışmaların hakeme gönderilmeden editörlük tarafından reddedilmesi mümkündür. Ancak bu durumda, ret kararının sebebi açık şekilde yazar ile paylaşılır. 
 • Editörlüğün, hakemleri bilgi ve uzmanlıklarına uygun çalışmalar için görevlendirmesi esastır. Atanan hakemle, değerlendirme sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin paylaşılması editörün sorumluluğundadır. 
 • Derginin hakemleri için bir liste oluşturan editörlük, hakemlerin performansını da esas alarak bu listeyi güncellemekle yükümlüdür. Editörlüğün, görevini burada ve atıf yapılan metinlerde açıklanan ilke ve esaslara uygun olarak yerine getirmeyen hakemleri, hakemlik listesinden çıkarması beklenir. 
 • Editörlük, çift taraflı hakemlik sisteminin gerekleri başta olmak üzere menfaat sahiplerinin, paylaşımı zorunlu olan bilgiler hariç olmak üzere, gizli bilgilerinin korunması için azami özeni gösterir. 

Posta: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı

Havaalanı Yolu Üzeri 8. km.
Şahinbey / GAZİANTEP

Tel: +90 342 211 80 80

Eposta: dergihukuk@hku.edu.tr

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Kemal Haluk ERUYGUR

Eposta: khaluk.eruygur@hku.edu.tr

Editör Yardımcıları:

Arş. Gör. Cahit Baybars KAYHAN

Eposta: cbaybars.kayhan@hku.edu.tr

Arş. Gör. Betül KORKMAZ

Eposta: betul.korkmaz@hku.edu.tr