Eylül 2021 |

HUKUK FAKÜLTESİ

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ) 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR UYGULAMA ESASLARI   Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen KOVİD-19 TEBBİRLERİ VE EĞİTİM SÜREÇLERİ ÇERÇEVESİ’ne dayanılarak, bahse konu ÇERÇEVE’nin içerdiği; “Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi” ile “Kampüs Ortamına YönelikUygulamalar Rehberi” ne uygun bir şekilde ve HKÜ […]

İngilizce I ve İngilizce II Hk.

2021- 2022 Eğitim Öğretim yılı boyunca İngilizce I ve İngilizce II dersini alan öğrencilerimiz, dersi okulumuzun hediye etmiş olduğu ”WEXT ” programı üzerinden takip ederek bireysel olarak ilerleyeceklerdir. WEXT bilgilendirme notu için tıklayınız. Sisteme ilişkin kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Tek Ders Sınavı Hk.

Değerli öğrencilerimiz, Fakültemizin Ek ve Tek ders sınav başvuruları 10.09.2021 günü saat 12:00’ye kadar alınacak olup, sınavlar aynı gün (10.09.2021) saat 15:00’te çevrimiçi (online) yöntemlerle uygulanacaktır. Sınavla ilgili dersin öğretim üyesinden gerekli bilgi alınabilir. Tek ders sınavına girebilmek için tek ders sınavı başvuru formunun doldurularak, gerekli danışman onayı ve mali onay alındıktan sonra  Fakültemiz Dekanlığına […]