Ders Programları | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Ders Programları

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
SAAT/ GÜN PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA
09.00- 09.50 1-
2-
3-
4-
1-
2-HUKUK UYGULAMARI I (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN) (YA4)
3-VERGİ HUKUKU I (DOC. DR. MEMDUH ASLAN) (HUK101)
4-ADLİ TIPHUK (HUK201)
1-ROMA HUKUKU I (PROF. DR. ŞAHİN AKINCI) (YA4)
2-
3-  CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TANJU SARIGÜL) (HUK201)
4- ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN) (HUK101) /BANKA HUKUKU (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TAYFUN ERCAN) (TOPLANTI SALONU)
1- MEDENİ HUKUK I (PROF. DR. MURAT DOĞAN) (YA4)
2- ULUSLARARASI HUKUK I (PROF. DR. ENVER BOZKURT) (HUK101)
3-
4- DENİZ TİCARETİ HUKUKU (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AKSOY YAVAŞ) (HUKUK AMFİ)
1-
2-   ÇOCUK HUKUKU (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET CEMAL RUHİ 2.SINIF ALAN SEÇ.) (HUK202)
3-FİKRİ VE SINAİ MİLKİYET HUKUKU (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM GÜL ALAN SEÇ) (HUK201)
4-  ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET CEMAL RUHİ) (HUK101)
10.00- 10.50  1.
2- İDARE HUKUKU I (DR. ÖÜRETİM ÜYESİ BAYRAM ÖZBEY) (YA4)
3- MEDENİ USUL  HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET KODAKOĞLU) (HUK201)
4-
1-
2-HUKUK UYGULAMARI I (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN) (YA4)
3- VERGİ HUKUKU I (DOC. DR. MEMDUH ASLAN) (HUK101)
4-ADLİ TIPHUK (HUK201)
1-ROMA HUKUKU I (PROF. DR. ŞAHİN AKINCI) (YA4)
2-
3-CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TANJU SARIGÜL)(HUK201)
4- ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN) (HUK101) /BANKA HUKUKU (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TAYFUN ERCAN) (TOPLANTI SALONU)
1-   MEDENİ HUKUK I (PROF. DR. MURAT DOĞAN) (YA4)
2-  ULUSLARARASI HUKUK I (PROF. DR. ENVER BOZKURT) (HUK101)
3-
4- DENİZ TİCARETİ HUKUKU (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AKSOY YAVAŞ) (HUKUK AMFİ)
1-
2- ÇOCUK HUKUKU (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET CEMAL RUHİ 2.SINIF ALAN SEÇ.) (HUK202
3- FİKRİ VE SINAİ MİLKİYET HUKUKU (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM GÜL ALAN SEÇ) (HUK201)
4-  ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET CEMAL RUHİ) (HUK101)
11.00- 11.50 1-
2- İDARE HUKUKU I (DR. ÖÜRETİM ÜYESİ BAYRAM ÖZBEY) (YA4)
3-  MEDENİ USUL  HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET KODAKOĞLU)(HUK201)
4-  CEZA USUL HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TANJU SARIGÜL)(HUK101)
1-İKTİSATA GİRİŞ I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ EDA DİNERİ) (HUK201)
2- KAMU MALİYESİ I DOC. DR. MEMDUH ASLAN)(HUK101)
3-  BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (DOC. DR. OĞUZ SADIK AYDOS) (YA3)
4-  GENEL KAMU HUKUKU I (DOC.DR. YAŞAR SALİHPAŞAOĞLU) (Z4)
1- ROMA HUKUKU I (PROF. DR. ŞAHİN AKINCI) (YA4)
2-
3-CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TANJU SARIGÜL) (HUK201)
4-
1-   MEDENİ HUKUK I (PROF. DR. MURAT DOĞAN) (YA4)
2-ULUSLARARASI HUKUK I (PROF. DR. ENVER BOZKURT) (HUK101)
3-
4-
1-
2- TÜRK HUKUK TARİHİ I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OĞUZ HAMŞİOĞLU) (HUK 101)
3-
4-  MİRAS HUKUKU I (DOC.DR. ÖMER BAĞCI) (HUKUK AMFİ)
12.00- 12.50 1-
2-  İDARE HUKUKU I (DR. ÖÜRETİM ÜYESİ BAYRAM ÖZBEY) (YA4)
3-  MEDENİ USUL  HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET KODAKOĞLU)(HUK201)
4-  CEZA USUL HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TANJU SARIGÜL)(HUK101)
1- İKTİSATA GİRİŞ I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ EDA DİNERİ) (HUK201)
2- KAMU MALİYESİ I DOC. DR. MEMDUH ASLAN)(HUK101)
3-    BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (DOC. DR. OĞUZ SADIK AYDOS) (YA3)
4-  GENEL KAMU HUKUKU I (DOC.DR. YAŞAR SALİHPAŞAOĞLU) (Z4)
1-
2-
3- TİCARİ İŞLETME HUKUKU (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN) (YA3)
4-
1-  MEDENİ HUKUK I (PROF. DR. MURAT DOĞAN) (YA4)
2-
3-
4-
SAĞLIK HUKUKU (PROF.DR.ÖMER ÖZKAN – DR. CENGİZ BAYRAM )(HUK101)
1-
2- TÜRK HUKUK TARİHİ I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OĞUZ HAMŞİOĞLU) (HUK101)
3-
4-  MİRAS HUKUKU I (DOC.DR. ÖMER BAĞCI) (HUKUK AMFİ)
13.00- 13.50  1.
2-
3-  MEDENİ USUL  HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET KODAKOĞLU)(HUK201)
4- CEZA USUL HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ TANJU SARIGÜL) (HUK101)
1- ANAYASA HUKUKU I (PROF. DR. HASAN TUNÇ) (HUKUK AMFİ)
2-
3-  BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER I (DOC. DR. OĞUZ SADIK AYDOS) (YA3)
4- KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (PROF. DR. HAYRETTİN ÇAĞLAR) (HUK201)
1.HUKUK BAŞLANGICI I (PROF. DR. ENVER BOZKURT) (HUK101)
2.
3.TİCARİ İŞLETME HUKUKU (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN) (YA3)
4. İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I (DR HASAN KAYIRGAN) (HUK201)
1-
2-
3-
4-
SAĞLIK HUKUKU (PROF.DR.ÖMER ÖZKAN – DR. CENGİZ BAYRAM )(HUK101)
1-
2-
3-
4-
14.00- 14.50 1-
2- CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET BOZDAĞ) (HUK201)
3-
4-
1-ANAYASA HUKUKU I (PROF. DR. HASAN TUNÇ) (HUKUK AMFİ)
2-  BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (PROF. DR. ŞAHİN AKINCI) (YA3)
3–HUKUK FELSEFESİ (DOC. DR. YAŞAR SALİHPAŞAOĞLU) (HUK101)
4-KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (PROF. DR. HAYRETTİN ÇAĞLAR) (HUK201)
1-  HUKUK BAŞLANGICI I (PROF. DR. ENVER BOZKURT) (HUK101)
2- BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (PROF. DR. ŞAHİN AKINCI) (YA4)
3- TİCARİ İŞLETME HUKUKU (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN) (YA3)
4-  İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I (DR HASAN KAYIRGAN) (HUK201)
1-SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ I (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN- ÖĞR. GÖR NEBİLE TEKE AKBULUT) (HUK101)
2-
3-HUKUK UYGULAMALAMALARI II – III(ÖĞR. GÖR. AHMET CEYLANİ TUĞRUL) (HUK201)
4-
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ III ((PROF. DR. ÖMER ÖZKAN- ÖĞR. GÖR NEBİLE TEKE AKBULUT)(HUK101)
1-
2- SİYASET BİLİMİ (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OĞUZ HAMŞİOĞLU 2.SINIF ALAN SEÇ.) (HUK 101)
3- EŞYA HUKUKU I (DOC.DR. ÖMER BAĞCI) (HUKUK AMFİ)
4-
15.00- 15.50 1-
2- CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET BOZDAĞ) (HUK201)
3- İDARİ YARGI I (DR. ÖÜRETİM ÜYESİ BAYRAM ÖZBEY) (YA4)
4-  İCRA İFLAS HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET KODAKOĞLU) (HUK101)
1- ANAYASA HUKUKU I (PROF. DR. HASAN TUNÇ) (HUKUK AMFİ)
2- BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (PROF. DR. ŞAHİN AKINCI) (YA3)
3-HUKUK FELSEFESİ (DOC. DR. YAŞAR SALİHPAŞAOĞLU) (HUK101)
4.
1-
2-  BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (PROF. DR. ŞAHİN AKINCI) (YA4)
3-
4- İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I (DR HASAN KAYIRGAN) (HUK201)
1.  SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ I (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN- ÖĞR. GÖR NEBİLE TEKE AKBULUT) HUK101)
2.
3.HUKUK UYGULAMALAMALARI II – III(ÖĞR. GÖR. AHMET CEYLANİ TUĞRUL) (HUK201)
4.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ III ((PROF. DR. ÖMER ÖZKAN- ÖĞR. GÖR NEBİLE TEKE AKBULUT)(HUK101)
1-
2- SİYASET BİLİMİ (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ OĞUZ HAMŞİOĞLU 2.SINIF ALAN SEÇ.) (HUK101)
3- EŞYA HUKUKU I (DOC.DR. ÖMER BAĞCI) (HUKUK AMFİ)
4-
16.00- 16.50 1-
2-  CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET BOZDAĞ) (HUK201)
3- İDARİ YARGI I (DR. ÖÜRETİM ÜYESİ BAYRAM ÖZBEY) (YA4)
4-İCRA İFLAS HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET KODAKOĞLU) (HUK101)
1-ANAYASA HUKUKU I (PROF. DR. HASAN TUNÇ) (HUKUK AMFİ)
2-
3-TÜKETİCİ HUKUKU (DOC. DR. OĞUZ SADIK AYDOS 3.SINIF ALAN SEÇ) (HUK101)
4-
1-
2-
3-
4-
GÖÇ HUKUKU VE GÖÇMEN HAKLARI (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN – ÖĞR. GÖR. SERKAN ERGÜN) (HUK101)
1-
2-
3-
4-
AFRİKA ÜLKELERİ HUKUK SİSTEMİNE GİRİŞ (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN – ÖĞR. GÖR. AHMET EMEDİ ÜSENİ) (HUKZ4)
1-
2-
3-EŞYA HUKUKU I (DOC.DR. ÖMER BAĞCI) (HUKUK AMFİ)
4-
17.00- 17.50 1-
2-CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET BOZDAĞ) (HUK201)
3-
4-İCRA İFLAS HUKUKU I (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET KODAKOĞLU) (HUK101)
1-
2-
3-TÜKETİCİ HUKUKU (DOC. DR. OĞUZ SADIK AYDOS 3.SINIF ALAN SEÇ) (HUK101)
4-
1-
2-
3-
4-
GÖÇ HUKUKU VE GÖÇMEN HAKLARI (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN – ÖĞR. GÖR. SERKAN ERGÜN) (HUK101)
1-
2-
3-
4-
AFRİKA ÜLKELERİ HUKUK SİSTEMİNE GİRİŞ (PROF. DR. ÖMER ÖZKAN – ÖĞR. GÖR. AHMET EMEDİ ÜSENİ) (HUKZ4)
18.00- 18.50 1-
2-
3-
4-
1-
2-
3-
4-
1-
2-
1.
4-