Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Prof. Dr. Şahin AKINCI
Doç. Dr. Ömer BAĞCI
Doç. Dr. Memduh ASLAN
Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ
Dr. Ög. Üyesi Özgün ÖZTUNÇ
Dr. Ög. Üyesi İbrahim GÜL
Dr. Ög. Üyesi Arzu TUNCER
Dr. Ög. Üyesi Mehmet ESKİ
Dr. Ög. Üyesi Aksoy YAVAŞ
Araştırma Görevlisi Musa CAN
Araştırma Görevlisi Yasin ÇELİK
Araştırma Görevlisi Nebile TEKE AKBULUT
Araştırma Görevlisi Betül KORKMAZ
Araştırma Görevlisi Tuğçem ŞAHİN
Araştırma Görevlisi Hilal KALYONCU
Araştırma Görevlisi Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Araştırma Görevlisi Mustafa Fikri GEMİCİ
Araştırma Görevlisi Ayşegül Kübra GÖK
Prof. Dr. Hikmet Ergin DÜLGER
Prof. Dr. Serap HELVACI
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL
Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
Doç. Dr. Serdar KALE
Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Doç. Dr. Seçkin NAZLI
Dr. Ög. Üyesi Ahmet BOZDAĞ
Dr. Ög. Üyesi Mustafa ÜNLÜTEPE
Dr. Ög. Üyesi Hüseyin Afşın İLHAN
Dr. Ög. Üyesi Ferhat USLU
Dr. Ög. Üyesi Ahmet YAYLA
Öğretim Görevlisi Ahmet Ceylani TUĞRUL
Öğretim Görevlisi Hakan KAŞKA
Öğretim Görevlisi Şenol GÜRŞAN
Prof. Dr. Enver BOZKURT

Akademik Geçmiş
Lisans : Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi
Doktora : Selçuk Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80
Odası :
E-Posta : enver.bozkurt@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Enver BOZKURT
Kısa Özgeçmiş
Arş. Gör. Ankara Üniversitesi Devletler Hukuku 1987 - 1990
Arş Gör. Selçuk Üniversitesi Devletler Hukuku 1990 - 1991
Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Devletler Hukuku 1991 - 1998
Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Devletler Hukuku 1998 - 2000
Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Devletler Hukuku 2000 - 2004
Prof. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Devletler Hukuku 2004 - 2012
Prof. Dr. Aydın Üniversitesi Milletlerarası Hukuk 2012 -  2014
Prof. Dr. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Milletlerarası Hukuk 2014 

 

Araştırma Konuları

Kamu Hukuku

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2001

Körfez Savaşı, Ambargo ve Türkiye’nin Politikası, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası (Der. İdris BAL), Alfa Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 751-769

2 2001

Körfez Savaşı, Ambargo ve Türkiye’nin Politikası, 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası (Der. İdris BAL), Alfa Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 751-769

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2011 İnsan Hakları Temel Metinler, Ankara: Asil Yayınları, 2011
2 2011 Genel Hukuk Bilgisi, Ankara: Yetkin Yayınları, 2011
3 2011

Bozkurt, E. - M. Özcan - A. Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Asil Yayın, 2011

4 2011

Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, 5. Baskı, Ankara: Asil Yayınları, 2011

5 2010

Bozkurt, E. - Kütükçü, M. A. - Poyraz, Y., Devletler Hukuku, 6. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2010

6 2010

Hukukun Temel Kavramları, 8. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2010

7 2008

Bozkurt, E.- M. Özcan - A. Köktaş, Avrupa Birliği Temel Mevzuatı, 2. Baskı, Ankara: Asil Yayınları, 2008

8 2007

Bozkurt, E.-S. Kanat, Uluslararası Toplumun Paradoksu: Terörizm, İnsan Hakları, Güvenlik ve 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler, Ankara: Asil Yayınları, 2007

9 2007 Uluslararası Kuvvet Kullanımı, Ankara: Asil Yayıncılık, 2007
10 2007 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Ankara: Asil Yayınları, 2007
11 2005 Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası, Kavram İndeksli, Asil Yayınları, 2005
12 2005 Bozkurt, E. – R. Çağlayan, Yükseköğretim Mevzuatı (İçtihatlı) Son Değişikliklerle (5316 Sayılı Kanun İşlenmiş Hali), Ankara: 2005
13 2005

İnsan Haklarının Korunmasında Hukukun Rolü, Ankara: Nobel Yayınları, 2003

14 2005

İnsan Haklarının Korunmasında Hukukun Rolü, Ankara: Nobel Yayınları, 2003

15 2004 Bozkurt, E.-M. A. Kütükçü-Y. Poyraz, Devletler Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara: Asil Yayınları, 2004
16 2004 Bozkurt, E.- M. Balcıoğlu- M.A. Kütükçü- Y. Poyraz, Bozkurt-Lotus Davası, Ankara, 2004
17 2004 Bozkurt, E.-M. A. Kütükçü-Y. Poyraz, Devletler Hukuku Mevzuatı, Ankara: Asil Yayınları, 2004
18 2004 Bozkurt, E.- S. Kanat., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Elkitabı, Ankara, 2004
19 2004 Bozkurt, E.-M. A. Kütükçü-Y. Poyraz, İnsan Hakları Mevzuatı, Ankara: Asil Yayınları, 2004
20 2004

Bozkurt, E.- H. Demirel, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsamında Kıbrıs Sorunu, Ankara, 2004

21 2004

Bozkurt, E.-M.A. Kütükçü-Y. Poyraz, Devletler Özel Hukuku Mevzuatı, Asil Yayınları

22 2003 Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı, Ankara, 2003
23 1999

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Şartı, Ankara: Nobel Yayınları, 1999

24 1992 Devletler Hukuku Bakımından Türkiye’nin Sınır İlişkileri, İstanbul: Kazancı Hukuk Yayınları, 1992
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2008

Uluslararası Hukuk Bakımından Yeni Devletlerin Ortaya Çıkışı”, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, http://www.stratejikgundem.com/yazarlar.php? type=22&id=913, 21.2.2008

2 2007

Bozkurt, E., “İnsan Hakkı Olarak Sağlık Hakkı”, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 1-3 Kasım 2007

3 2007

Kant’ın Ebedi Barış Üzerine Denemesinin Günümüze Yansıması ve Anayasa Mahkemesi Denetimi, Evrensel Barış ve Medeniyetler Buluşmasında Anayasa Mahkemesinin Rolü, Ankara, 25-26 Nisan 2007

4 2007

NATO’nun Geleceği, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt: 3, No: 9 (2007), ss. 185-187

5 2006

Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı, Uluslararası Hukuk ve Politika, Yıl: 2, Sayı: 5 (2006), ss. 50-74

6 2005

Bozkurt, E - S. Dost, “Devletlerin Yabancı Yatırımcıların Mülkiyet Hakkına Müdahalesine İlişkin Olarak ICSID Tahkim Uygulamasında Ortaya Çıkan Genel Prensipler ve Sonuçları”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Yıl: 1, Sayı: 1 (2005), ss. 1-18

7 2003

Bozkurt, E.-H. Demirel, “Kopenhag Zirvesi Sonunda Kıbrıs’taki Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkilerine Etkisi”, Stradigma.com Aylık Strateji ve Analiz e-Dergisi, Sayı: 3, (Nisan 2003), ss.1-10

8 2003

Ulaşıma Elverişli Olmayan Uluslararası Su Yollarının Hukuki Statüsü ve 1997 BM Sözleşmesi, 2023 Dergisi, Sayı: 25, (Mayıs 2003), ss. 26-34

9 2003

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Irak İle İlgili Kararlarının Değerlendirilmesi, Stradigma.com Aylık Strateji ve Analiz e-Dergisi, Sayı: 11, (Aralık 2003), ss.1-9

10 2002

Bozkurt, E.-S. Dost, “Avrupa İnsan Hakları Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Türkiye”, Süleyman Demirel Üni. İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, (2002), ss. 47-74

11 2002

Bozkurt, E.-S. Dost, “Avrupa İnsan Hakları Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Türkiye”, Süleyman Demirel Üni. İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, (2002), ss. 47-74

12 2001

Bozkurt, E., ve Özcan, M., “Subsidiarite İlkesi (İkincillik İlkesi) ve Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniv İktisadi ve İdari Bilimler Fakü. Dergisi, C. 6, S. 1, (2001), ss. 1-22

13 2000

Sınıraşan Akarsuların Kirliliği ve Sorumluluk, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı: 1-2 (2000), ss.171-191

14 2000

Bozkurt, E.- A. Köktaş, “Avrupa Birliği-Türkiye Ortaklık Hukukunun Uygulanmasında Denetim Mekanizması Önerisi: Ortaklık Mahkemesi”, Türk Hukuk Dünyası Dergisi, Yıl 1, Sayı: 1, (Mayıs 2000), ss. 17-27

15 1997

Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi, Afyon Barosu Dergisi, S. 1, (1997), ss. 3-13

16 1996

Milletlerarası Akarsuların Kirliliği ve Milletlerarası Hukuk, Çevre ve Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1-2, (1996), ss. 51-74

17 1995

Ulaşıma Elverişli Olmayan Akarsular’ın Hukuki Rejimi İle İlgili Görüşler ve Uluslararası Hukuk Komisyonu 1994 Taslağı, Prof. Dr. Halil Cin’e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Konya, 1995, ss. 201-222

18 1993

Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye-Yunanistan Problemlerine Kısa Bir Bakış”, Adana Barosu Dergisi, Yıl 2, Sayı: 6, (Temmuz 1993), ss. 19-23

19 1992

Komşuluk Hukuku Bakımından Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede İşbirliği ve Önemi, Konya Ticaret Odası Dergisi, (Ocak 1992), ss. 25-27

20 1991

Türkiye’de Sınır Ticaretinin Gelişimi, Konya Ticaret Odası Dergisi, (Ekim 1991), ss. 19-22

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HUK001 Hukuka Giriş Zorunlu4
2 HUK 101 Hukuk Başlangıcı I Zorunlu3
3 HUK 207 Uluslararası Hukuk I Zorunlu2
4 HUK 208 Uluslararası Hukuk II Zorunlu2