Koordinatörlükler | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

Koordinatörlükler

 

KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLİ
Muafiyet ve İntibak Komisyonu Arş. Gör. Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Arş. Gör. Mustafa Fikri GEMİCİ
Arş. Gör. Burcu ILGIN
Ders Programı ve EBS Koordinatörü Arş. Gör. A. Aslıhan ŞAHİN
Arş. Gör. Özge RIZVANOĞLU
Sınav Koordinatörü Arş. Gör. Ayşegül Kübra GÖK
Arş. Gör. Cahit Baybars KAYHAN
WEB Koordinatörü Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN
Dergi Koordinatörlüğü Arş. Gör. Abdulkadir DARI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Koordinatörü Arş. Gör. Betül KORKMAZ
Arş. Gör. İ. Uğur SATICI
Arş. Gör. Özge RIZVANOĞLU
Arş. Gör. Burcu ILGIN
Uzaktan Eğitim Koordinatörü Arş. Gör. Nilüfer AYHAN
Akreditasyon ve Kalite Koordinatörü Arş. Gör. İ. Uğur SATICI
Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN
Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü Arş. Gör. Cahit Baybars KAYHAN
Arş. Gör. Burcu ILGIN
Akademik Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü Arş. Gör. A. Aslıhan ŞAHİN
ARGE Koordinatörlüğü Arş. Gör. Nilüfer AYHAN