HUKUK FAKÜLTESİ

Sözleşme Görüşmeleri Final Sinavi Hk.

Sözleşme Görüşmeleri Final Sinavi Hk.

2017/2018 Bahar dönemi Sözleşme Görüşmeleri  final sınavı sınav takviminde ilan edilen saatte yapılacaktır.
Ders kapsamında kefalet sözleşmesi; taşınmaz satış vaadinin ifa edilmediği hallerde istenebilecek tazminatlar ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine yönelik teknik bilgi sorulacaktır.