İcra ve İflas Hukuku I ve İcra ve İflas Hukuku II Dersleri Hk. | Hukuk Fakültesi | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

İcra ve İflas Hukuku I ve İcra ve İflas Hukuku II Dersleri Hk.

İcra ve İflas Hukuku I ve İcra ve İflas Hukuku II Dersleri Hk.

14.07.2020 tarihindeki İcra ve İflas Hukuku I ve İcra ve İflas Hukuku II dersleri, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu’nun akademik görevi nedeniyle yapılamayacaktır. Telafisi sonrasında yapılacaktır.