HUKUK FAKÜLTESİ

Ders Kayıtları Hakkında Önemli Duyuru

Ders Kayıtları Hakkında Önemli Duyuru

Fakültemize 2016/2017 Eğitim Öğretim Güz Dönemi içerisinde yatay geçişle ve kapatılan üniversitelerden gelen öğrenciler için 21.10.2016 tarihinde saat 09:00' da HUK 201 numaralı derslikte toplantı yapılacaktır. İlgili öğrencilerin toplantıya katılmaları önemle rica edilir. 

Ders Kayitlari Hakkinda Önemli Duyuru

Ders Kayitlari Hakkinda Önemli Duyuru

DERS KAYITLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
 
DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;
DERS KAYITLARINIZ İLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE ŞU HUSUSLARIN TARAFINIZLA PAYLAŞILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR:
1. ALT DÖNEMDEN ALINAN DERSLERİN DÖNEM DERSLERİ İLE ÇAKIŞMASI HAKKINDA
Alt dönemden alınan ders ile dönem dersinin çakışması nedeniyle ders seçiminde sorun yaşayan öğrencilerimizin, almak istedikleri derslerden seçebildikleri kadar dersi (bu arada öncelikle alt dönemden almakta olduğunuz dersi seçmeden dönem dersini seçemediğiniz için öncelikle onu ve döneminizden seçebildiğiniz alan ve serbest seçmeli dersleri) seçip, çakışma nedeniyle eksik kalan “zorunlu dersi” danışman araştırma görevlisi hocalarına e-posta (mail) yoluyla en son 22.09.2016 tarihine kadar iletmesi gerekmektedir. Üstten ders alınabilmesi için genel not ortalamasının yeterli olması koşulu yanında üstten aldığı bu dersin kendi dönem dersi ya da alt dönemden aldığı bir ders ile ders saatlerinin çakışmaması gerekmektedir.   
2. DERS KAYITLARININ OBS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI VE SORUNLARIN MAİL YOLU İLE BİLDİRİMİ HAKKINDA
Sevgili Öğrencilerimiz; malumunuz hepiniz ve hepimiz için yoğun bir haftaya başlayacağız. Bildiğiniz üzere, derslerimiz, 26.09.2016 Pazartesi günü başlayacaktır. Bundan dolayı; ivedilikle, alan ve serbest seçimlikler de dahil olmak üzere ders kayıtlarınızı yapmanızı ve seçtiğiniz dersleri değiştirmeden takip etmenizi rica ederiz.
Kayıt döneminin sorunsuz bir şekilde halledilebilmesi için ders kayıtlarının OBS sistemi üzerinden yapılması büyük önem taşımaktadır. Başta alt dönemden alınan ve dönem dersleriyle çakışan dersler olmak üzere Danışman hocalarınızın müdahalesini gerektiren derslerin yine bizzat başvuru yerine e-posta yoluyla yapılması danışmanlarımızın verimli bir şekilde sorunlarınıza çözüm bulabilmesi için zorunluluk teşkil etmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde danışman hocalarınızın özellikle bizzat yaptığınız başvurular sebebiyle online başvuruların değerlendirilmesi hususunda büyük zorluk yaşadıkları malumunuzdur. Bu vesile ile, danışman hocalarınızın, kayıt döneminde, alabileceğiniz kredi miktarı da dahil olmak üzere yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre davranmak zorunda olduklarını lütfen unutmayın. 23.09.2016 Cuma günü bitene kadar sorunlarınıza ilişkin olmak üzere danışman hocalarınıza e-posta yoluyla yapmış olduğunuz başvuruların süresinde alınmış kabul edileceğini ve taleplerinizin değerlendirileceğini bilmenizi isteriz.
 
 
Danışman Hocalarımız ve e-posta adresleri şu şekildedir:
1. Sınıf – Araş. Gör. Musa Can – musa.can@hku.edu.tr
2. Sınıf – Araş. Gör. Mustafa Fikri Gemici – mustafa.gemici@hku.edu.tr
3. sınıf – Araş. Gör. A. Kübra Gök – aysegul.gok@hku.edu.tr
4. Sınıf – Araş. Gör. Fatih Tuğrul Demirkale – ftugrul.demirkale@hku.edu.tr
Uzatanlar – Araş. Gör. Edhem Solak – edhem.solak@hku.edu.tr.
Son olarak, yeni 2017 Güz döneminin hepinize sağlık ve derslerinizde başarı getirmesini temenni ederiz. 

Ders Kayitlari Hakkinda Önemli Duyuru

Ders Kayitlari Hakkinda Önemli Duyuru

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;
DERS KAYITLARINIZ İLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE ŞU HUSUSLARIN TARAFINIZLA PAYLAŞILMASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR:
 
1. MUAFİYET SINAVI İLE GEÇİLEN DERSLER HAKKINDA
Bildiğiniz üzere, ilk dönem sonunda yapılan muafiyet sınavlarının bir kısmı ikinci dönem derslerine ilişkindi. Bu cümleden olmak üzere, Roma Hukuku II, Hukuk Tarihi II ve Hukuk Sosyolojisi derslerinden muafiyet sınavında geçen öğrencilerimizin ders seçimleri esnasında bu dersleri de seçmeleri gerekmektedir. Muafiyet sınavında bu derslerden başarılı olan öğrencilerin notları yine bu dönemde ders kaydı yapıldıktan sonra işlenecektir. Bu zorunluluk, anılan dersin esasında sizin bahar dönemi dersiniz olmasından kaynaklanmaktadır. Fakülteye giriş yaptığınız yıl itibariyle tabi olduğunuz müfredat bakımından bu yönde bir uygulama zorunludur. Anılan dersleri kredi yükleriyle birlikte hesaba katmak sizin sorunsuz bir şekilde diploma işlemlerinizin yapılabilmesi ve kredi miktarı bakımından hukuken geçerli bir şekilde mezun olmanız  için de bir yasal zorunluluktur. Aksi halde diplomanızın iptali dahi gündeme gelebileceği için bu hususa özellikle dikkat etmenizi rica ederiz.
2. ALT DÖNEMDEN ALINAN DERSLERİN DÖNEM DERSLERİ İLE ÇAKIŞMASI HAKKINDA
Alt dönemden alınan ders ile dönem dersinin çakışması nedeniyle ders seçiminde sorun yaşayan öğrencilerimizin, almak istedikleri derslerden seçebildikleri kadar dersi (bu arada öncelikle alt dönemden almakta olduğunuz dersi seçmeden dönem dersini seçemediğiniz için öncelikle onu ve döneminizden seçebildiğiniz alan ve serbest seçmeli dersleri) seçip, çakışma nedeniyle eksik kalan “zorunlu dersi” danışman araştırma görevlisi hocalarına e-posta (mail) yoluyla en son 09.02.2016 tarihine kadar iletmesi gerekmektedir.
3. DERS KAYITLARININ OBS SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILMASI VE SORUNLARIN MAİL YOLU İLE BİLDİRİMİ HAKKINDA
Sevgili Öğrencilerimiz; malumunuz hepiniz ve hepimiz için yoğun bir haftaya başlayacağız. Bildiğiniz üzere, ikinci dönem derslerimiz, 08.02.2016 Pazartesi günü başlayacaktır. Bundan dolayı; ivedilikle, alan ve serbest seçimlikler de dahil olmak üzere ders kayıtlarınızı yapmanızı ve seçtiğiniz dersleri değiştirmeden takip etmenizi rica ederiz.
Kayıt döneminin sorunsuz bir şekilde halledilebilmesi için ders kayıtlarının OBS sistemi üzerinden yapılması büyük önem taşımaktadır. Başta alt dönemden alınan ve dönem dersleriyle çakışan dersler olmak üzere Danışman hocalarınızın müdahalesini gerektiren derslerin yine bizzat başvuru yerine e-posta yoluyla yapılması danışmanlarımızın verimli bir şekilde sorunlarınıza çözüm bulabilmesi için zorunluluk teşkil etmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde danışman hocalarınızın özellikle bizzat yaptığınız başvurular sebebiyle online başvuruların değerlendirilmesi hususunda büyük zorluk yaşadıkları malumunuzdur. Bu vesile ile, danışman hocalarınızın, kayıt döneminde, alabileceğiniz kredi miktarı da dahil olmak üzere yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre davranmak zorunda olduklarını lütfen unutmayın. 09.02.2016 Salı günü bitene kadar sorunlarınıza ilişkin olmak üzere danışman hocalarınıza e-posta yoluyla yapmış olduğunuz başvuruların süresinde alınmış kabul edileceğini ve taleplerinizin değerlendirileceğini bilmenizi isteriz.
Danışman Hocalarımız ve e-posta adresleri şu şekildedir:
1. Sınıf – Araş. Gör. Mustafa Fikri Gemici – mustafa.gemici@hku.edu.tr
2. Sınıf – Araş. Gör. Nebile Teke Akbulut – nebile.akbulut@hku.edu.tr
3. sınıf – Araş. Gör. A. Çağlar Koyuncu – caglar.koyuncu@hku.edu.tr
4. Sınıf ve uzatanlar – Araş. Gör. Edhem Solak – edhem.solak@hku.edu.tr.
Son olarak, yeni 2016 Bahar döneminin hepinize sağlık ve derslerinizde başarı getirmesini temenni ederiz.