Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2013
Eser, içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Uygulamacılar özellikle avukatlar yeni içtihatlara ihtiyaç duymaktadırlar. Eserin hazırlanmasındaki amaç, hukuk alanında görev yapan kişilerin yeni içtihatlara...

Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2013
Her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümü için başlangıç noktası olan Tebligatın, kanuna uygun olarak yerine getirilmesi belli şekil şartlarına bağlıdır. Usulsüz yapılan tebligat sebebi ile davalar...

Ahmet Cemal Ruhi
Mart 2013
Yabancı ülke mahkemelerinden verilen ilamların bir başka ülkede hukuki ve icrai sonuçlar meydana getirmesi, tanıma ve tenfiz kurumunun varlığına bağlıdır. Bu eser, 12.12.2007 tarih ve 26728 sayılı...

Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Mayıs 2012
Halihazırda, 25 Ocak 2012 Tarih ve 28184 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan "Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik" dikkate alınarak hazırlanmış bir kaynak bulunmamaktadır....

 
Ahmet Cemal Ruhi
Mart 2013

Yeni göreve başlayan ve bu alanda çalışanlara tensip hazırlanırken bazen sıkıntılarla karşılaştıkları, nitelikli iyi bir tensip hazırlamak için belli bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektiği, iyi...
 

 
Ahmet Cemal Ruhi
Ağustos 2011

   
Bu çalışma ile: • Ecrimisil Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir? • İntifadan Men Koşulu Nedir? • Hukuksal Semere Getiren Yerler İçin Farklı Usuli Kurallar Nelerdir?...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Mayıs 2011
Aileler ya da ortak mülkiyete sahip olan kişiler arasında en çok anlaşmazlığa düşülen konulardan biri mal paylaşımıdır. Mutlak bir çözüm yöntemi olmayan bu hukuki olayın her birinin kendi şartlarına...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Mayıs 2011
Yeni Türk Borçlar Kanunu ile hem ev sahipleri hem de kiracılar için yeni bir dönem başladı. Sıklıkla dava konusu olan kiracının tahliyesi, kira artış oranı, güvence bedeli gibi konularda hem...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Şubat 2011
Sözleşmeler hukuku önemi her gün daha fazla artan bir konudur. Önceden sözü senet olarak kabul ederek yazılı sözleşme yapmayan insanlar artık, edindikleri acı tecrübeler nedeni ile yazılı sözleşme...

 
Serdar Özersin, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2012
07. 11. 1982 tarih ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre, Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2011
Biçimsel ve içerik olarak hukuka uygun yapılmamış bir sözleşme istediğiniz sonuçlara ulaşmanızı engelleyecektir. Sürekli değişen ihtiyaçlara yönelik yeni tip sözleşmeleri hazırlayabilmeniz için tüm...

 
Hayrunnisa Özdemir, Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2012
Çocuk asla tamamlanmamış bir yetişkin değildir. Çocukluk ise, onun bedensel, fikirsel, duygusal, sosyal, kültürel ve ahlâkî gelişiminin eşsiz bir evresidir. Ne var ki, toplumda çocuğun kendine özgü...

 
Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi
Ağustos 2012
Dava safhasının başlangıç noktası olan dilekçeler usul sistemimizin temel taşıdır. Zira doğru ifade sistemi, hukuk bilgisinin en kısa ve açık anlatımı davaların hızlı ve adilane sonuçlanmasına hizmet...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Haziran 2010
Eser, uygulamacıların "önalım" davalarına ilişkin tartışmalı alanlardaki en yeni içtihatlara kolayca ulaşmasını sağlamak için yüzlerce içtihadın arasndan derlenerek hazırlanmıştır....

 
Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2010
En yeni tarihli içtihat derlemeleri ve hukukçulara sunduğu pratik bilgiler ile, uygulama kitapları içinde marka olmuş olan Yazarın, çalışması medeni hukuktaki tüm nafaka türlerine ilişkin bilgileri...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Mart 2009
2675 Sayılı MÖHUK ile ilgili Yargıtay kararlarını toplayarak bütün hukukçulara yardımcı olmak ve dolayısıyla adaletin tecellisine katkıda bulunmak amacıyla yazılmış olan bu kitapta, Milletlerarası...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Ağustos 2008
 

 
Ahmet Cemal Ruhi
Mart 2006
Bu kitap, Devletler Özel Hukuk alanında Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanmış olan çok taraflı uluslararası sözleşmeleri biraraya getirerek bu alandaki mevzuata ulaşma kolaylığı sağlamak amacıyla...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Ağustos 2004
Bu eser Yargıtay'ın boşanma, boşanmanın sonuçları, boşanma ile ilgili yabancı mahkeme ilâmlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili emsal içtihatlarının derlendiği bir çalışmadır. Bu şekilde, konu...
 

 
Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2003
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile getirilen düzenleme dikkate alınarak hazırlanmış olan kitapta, uluslararası çerçevede evlat edinme konusunu ele alan ve uluslararası evlat edinme konusunu gündeme...

 
Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2003
Kitapta, incelenmiş olan nafaka konusu 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri dikkate alınarak açıklanmış ve özellikle dipnotlarda konu ile ilgili Yargıtay kararlarının özeti...