Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Duyurular
09.11.2017
..........................................................
Eşya Hukuku Dersi Hk.
09.11.2017
..........................................................
Ceza İnfaz Hukuku Ve Kabahatler Hukuku Hk.
08.11.2017
..........................................................
Hukuk Uygulamaları Iıı
03.11.2017
..........................................................
2017-2018 Güz Vize Takvimi
12.10.2017
..........................................................
Ceza Filmleri Ve Hukuk Dersi Hk.
28.09.2017
..........................................................
Huk 305 Eşya Hukuku I Dersi Hakkında
26.09.2017
..........................................................
Huk221 Siyaset Bilimi Dersi Hk.
20.09.2017
..........................................................
2017-2018 Güz Dönemi Hk.
18.08.2017
..........................................................
Diplomalar Hk.
08.08.2017
..........................................................
Tek Ders Sınavları Hk.
26.07.2017
..........................................................
Hukuk Başlangıcı I Ve Hukuk Başlangıcı Iı Sınavları Hk.
26.07.2017
..........................................................
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Sınavları Hk.
23.07.2017
..........................................................
2017 Yaz Okulu Dördüncü Hafta Programı
20.07.2017
..........................................................
Ceza Usul Hukuku Iı Dersi Sınavları Hk.
17.07.2017
..........................................................
Uluslararası Hukuk Dersleri Sınav Tarihleri Hk.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU HK.

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU HK.

2017-05-18 18 Mayıs 2017
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2016 – 2017
Öğretim Yılı Yaz Okulu Temel Esasları
Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki en son yükseköğretim ilkeleri çerçevesinde bütünleme sınavları yapmak ilgili üniversitelerin senatolarının yetkisine bırakılmış, yaz okulu açmaya yönelik yetki ise ilgili üniversitelerin fakülte yönetimine bırakılmıştır. Bilindiği üzere hukuk fakültemizde senato kararı ile bu sene bütünleme sınavlarını da gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bütünleme sınavlarının yapılıp – yapılmaması YÖK tarafından üniversite senatolarına bırakıldığı için bu hususta 2017-2018 Öğretim Dönemi için muhakkak zamanlı olarak üniversitemiz senatosu bir karar alacak ve sizlere bildirecektir.

Öte yandan, yaz okulu veya yaz öğretimi açıp – açmamak esasen ilgili fakültelerin yetkisinde bulunduğundan ve dönem başında bu hususta size açılmayacağı yönünde herhangi bir duyuru yapılmamış olduğu değerlendirilerek 2016-2017 yılı için yaz okulu düzenleme iradesindeyiz. Bir öğretim üyesi yaz okulu düzenlemek veya düzenlememek hususunda tamamen serbest olup bu hususta gerek yasal düzenlemeler gerekse genel - geçer uygulamalar bu yöndedir.

Ayrıca yaz okulu açıp – açmama yönündeki irade fakülte birimlerine ait olmasına karşın, yaz okulunda alınacak kredi sayısını ve ücretlerini bir üst birimimiz olan Rektörlük ve Senato belirlemektedir. Bir diğer anlatımla biz fakülte olarak bu hususta rektörlük makamının almış olduğu kararlara uymakla mükellefiz. Bu doğrultuda olmak üzere, 2017 yaz dönemi için senatomuzca kabul edilen 12 kredilik ders alabilme kararına ve Sayın Rektörlük makamının belirlemiş olduğu kredi ücretlerine uymamız iktiza etmektedir. Ayrıca yaz okulunda ders almanın değerli öğrenci arkadaşlarımız için de tamamen isteğe bağlı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bu seneden sonraki yıllar için de fakültemiz inisiyatifinde bulunan yaz okulu açmaya ilişkin uygulamamızı prensip olarak kaldıracağımızı, sonraki sınıf öğrenci arkadaşlarımızın çalışmalarını ve planlarını bu yönde yapmaları gerektiğini şimdiden sizlere bildirmenin uygun olacağını değerlendiriyoruz.

Tüm sınavlarınızda başarılar…