Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Dersler
HUK001
..........................................................
Hukuka Giriş
HUK 101
..........................................................
Hukuk Başlangıcı I
HUK 103
..........................................................
Medeni Hukuk I
HUK 105
..........................................................
Anayasa Hukuku I
HUK 107
..........................................................
Roma Hukuku I
TÜR 101
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı I
TDP 101
..........................................................
Toplumsal Duyarlılık Projeleri I
İKT 101
..........................................................
İktisada Giriş I
İNG 101
..........................................................
İngilizce I
INT 100
..........................................................
Üniversite Hayatına Giriş
HUK 107
..........................................................
Hukuk Uygulamaları I
AİİT 101
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
HUK 108
..........................................................
Roma Hukuku
HUK 102
..........................................................
Hukuk Başlangıcı II
HUK 104
..........................................................
Medeni Hukuk II
HUK 106
..........................................................
Anayasa Hukuku II
HUK 108
..........................................................
Roma Hukuku II
TDP 102
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı II
HUK 201
..........................................................
Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
HUK 203
..........................................................
Ceza Hukuku Genel Hükümler I
HUK 205
..........................................................
İdare Hukuku I
HUK 207
..........................................................
Uluslararası Hukuk I
HUK 209
..........................................................
Türk Hukuk Tarihi I
HUK 219
..........................................................
Genel Kamu Hukuku I
EKO 211
..........................................................
Kamu Maliyesi I
İNG 201
..........................................................
İngilizce III
HUK 209
..........................................................
Hukuk Uygulamaları II
HUK 223
..........................................................
Anglosakson Hukukunun Temel Kavramları I
HUK 229
..........................................................
Hukuk İngilizcesi I
HUK 213
..........................................................
Anayasa Şikayeti
HUK 217
..........................................................
Uluslararası Siyasi Örgütler
HUK 221
..........................................................
Siyaset Bilimi
HUK 202
..........................................................
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
HUK 204
..........................................................
Ceza Hukuku Genel Hükümler II
HUK 206
..........................................................
İdare Hukuku II
HUK 208
..........................................................
Uluslararası Hukuk II
HUK 210
..........................................................
Türk Hukuk Tarihi II
HUK 212
..........................................................
Genel Kamu Hukuku II
EKO 212
..........................................................
Kamu Maliyesi II
İNG 202
..........................................................
İngilizce IV
HUK 214
..........................................................
Avrupa İnsan Hakları Hukuku
HUK 218
..........................................................
Uluslararası Ekonomik Örgütler
HUK 220
..........................................................
Siyaset Tarih
HUK 301
..........................................................
Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
HUK 303
..........................................................
Ceza Hukuku Özel Hükümler I
HUK 305
..........................................................
Eşya Hukuku I
HUK 309
..........................................................
Medeni Usul Hukuku I
HUK 313
..........................................................
Vergi Hukuku I
HUK 337
..........................................................
Hukuk Felsefesi
HUK 333
..........................................................
Ticari İşletme Hukuku
HUK 337
..........................................................
Hukuk Uygulamaları III
HUK 341
..........................................................
Sözleşme Görüşmeleri I
HUK 317
..........................................................
Deniz Hukuku
HUK 321
..........................................................
Kriminoloji
HUK 327
..........................................................
Enerji Hukuku
HUK 329
..........................................................
Tüketici Hukuku
HUK 331
..........................................................
Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku
HUK 335
..........................................................
Kitle İletişim Hukuku
İNG 301
..........................................................
İngilizce V
HUK 302
..........................................................
Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
HUK 304
..........................................................
Ceza Hukuku Özel Hükümler II
HUK 306
..........................................................
Eşya Hukuku II
HUK 310
..........................................................
Medeni Usul Hukuku II
HUK 314
..........................................................
Vergi Hukuku II
HUK 338
..........................................................
Hukuk Sosyolojisi
HUK 334
..........................................................
Şirketler Hukuku
HUK 320
..........................................................
Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
HUK 322
..........................................................
Avrupa Birliği Hukuku
HUK 324
..........................................................
İslam Hukuku
HUK 326
..........................................................
Uluslarararası Ekonomik Hukuk
HUK 328
..........................................................
Spor Hukuku
HUK 330
..........................................................
İnşaat Hukuku
İNG 302
..........................................................
İngilizce VI
HUK 403
..........................................................
İcra ve İflas Hukuku I
HUK 405
..........................................................
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
HUK 407
..........................................................
Uluslararası Özel Hukuk I
HUK 409
..........................................................
Ceza Usul Hukuku I
HUK 411
..........................................................
Miras Hukuku I
HUK 413
..........................................................
Deniz Ticareti Hukuku
HUK 425
..........................................................
Kıymetli Evrak Hukuku
HUK 417
..........................................................
İhale Hukuku
HUK 419
..........................................................
Çevre Hukuku
HUK 421
..........................................................
Banka Hukuku
HUK 431
..........................................................
Adli Tıp
HUK 435
..........................................................
Ceza İnfaz Hukuku
HUK 445
..........................................................
Kamu Hukuku Uygulamaları I
HUK 437
..........................................................
Uluslararası Ekonomi Hukuku
HUK 404
..........................................................
İcra ve İflas Hukuku II
HUK 406
..........................................................
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II
HUK 408
..........................................................
Uluslararası Özel Hukuk II
HUK 412
..........................................................
Miras Hukuku II
HUK 414
..........................................................
Sigorta ve Taşımacılık Hukuku
HUK 434
..........................................................
İdari Yargı
HUK 418
..........................................................
Avukatlık Hukuku
HUK 420
..........................................................
Ekonomik Suçlar
HUK 422
..........................................................
Rekabet Hukuku
HUK 430
..........................................................
Avrupa Şirketler Hukuku
İNG 402
..........................................................
İngilizce VIII
HUK 421 / BANKA HUKUKU

HUK 421 / BANKA HUKUKUAkademik Personel : Araştırma Görevlisi Cemil Buğra YAKUT
Statü : Seçmeli
Kredi / AKTS: 2 / 2
Yarıyıl : 7
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık :
Dersin Amacı
Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar