Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Prof. Dr. Şahin AKINCI
Doç. Dr. Ömer BAĞCI
Doç. Dr. Memduh ASLAN
Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ
Dr. Ög. Üyesi Özgün ÖZTUNÇ
Dr. Ög. Üyesi İbrahim GÜL
Dr. Ög. Üyesi Arzu TUNCER
Dr. Ög. Üyesi Mehmet ESKİ
Dr. Ög. Üyesi Aksoy YAVAŞ
Araştırma Görevlisi Musa CAN
Araştırma Görevlisi Yasin ÇELİK
Araştırma Görevlisi Nebile TEKE AKBULUT
Araştırma Görevlisi Betül KORKMAZ
Araştırma Görevlisi Tuğçem ŞAHİN
Araştırma Görevlisi Hilal KALYONCU
Araştırma Görevlisi Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Araştırma Görevlisi Mustafa Fikri GEMİCİ
Araştırma Görevlisi Ayşegül Kübra GÖK
Prof. Dr. Hikmet Ergin DÜLGER
Prof. Dr. Serap HELVACI
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL
Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
Doç. Dr. Serdar KALE
Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Doç. Dr. Seçkin NAZLI
Dr. Ög. Üyesi Ahmet BOZDAĞ
Dr. Ög. Üyesi Mustafa ÜNLÜTEPE
Dr. Ög. Üyesi Hüseyin Afşın İLHAN
Dr. Ög. Üyesi Ferhat USLU
Dr. Ög. Üyesi Ahmet YAYLA
Öğretim Görevlisi Ahmet Ceylani TUĞRUL
Öğretim Görevlisi Hakan KAŞKA
Öğretim Görevlisi Şenol GÜRŞAN
Dr. Ög. Üyesi Tamer BOZKURT

Akademik Geçmiş
Lisans : Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi
Doktora : Ankara Üniversitesi

Telefonu : 0 342 211 80 80
Odası :
E-Posta : tamer.bozkurt@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Tamer BOZKURT
Kısa Özgeçmiş
Arş.Gör. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2004 - 2007
Öğr. Gör. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2008 - 2012

 

Araştırma Konuları
Özel Hukuk
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2007 Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellâllık
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2013 Ticaret Hukuku C. I, 8. Baskı (Ticarî İşletme Hukuku) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013, Adalet Bakanlığı Hâkimlik Sınavına Hazırlık Kitabı)
2 2013 Ticaret Hukuku C. II, 8. Baskı (Şirketler ve Kooperatifler Hukuku) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013, Adalet Bakanlığı Hâkimlik Sınavına Hazırlık Kitabı)
3 2013 Ticaret Hukuku C. III, 8. Baskı (Kıymetli Evrak Hukuku) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013, Adalet Bakanlığı Hâkimlik Sınavına Hazırlık Kitabı)
 
4 2013 Ticaret Hukuku C. IV, 8. Baskı (Sigorta Hukuku) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013, Adalet Bakanlığı Hâkimlik Sınavına Hazırlık Kitabı)
5 2013 Ticaret Hukuku C. V, 7. Baskı (Deniz Ticareti ve Kara Taşıma Hukuku) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013)
6 2012 Ticaret Hukuku (C. I – Ticarî İşletme Hukuku, 2. Baskı) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, KPSS ve Kurum Sınavları İçin)
7 2012 Ticaret Hukuku (C. II – Şirketler Hukuku, 2. Baskı) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, KPSS ve Kurum Sınavları İçin)
8 2012 Ticaret Hukuku (C. III – Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Baskı) On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, KPSS ve Kurum Sınavları İçin)
 
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 25-05-2010 Türk Hukukunda Sigorta Acenteliği”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 481 513
2 02-05-2011 Özel İstihdam Büroları (İş ve İşçi Tellâllığı), Prof. Dr. Sarper SÜZEK’e Armağan, İstanbul 2011, C. II, s. 1519-1537
3 02-01-2008 Haklarında Özel Bir Sınırlama Nedeni Öngörülmemiş Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sorunsalı: Özellikle Sözleşme Hürriyeti Açısından Durum Ankara Barosu Dergisi, Yıl 66, Sayı 1, Kış 2008, s. 134-143 (Hakemli)
4 01-12-2008 Vergi Yükümlülüğü-Vergi Sorumluluğu Kavramları Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Tek Başına Temsil ve İlzama Yetkili Olanların (Özellikle Murahhas Azaların) Vergisel Sorumluluğu” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Aralık 2008, Cilt XXIV, Sayı 4, s. 239-268 (Hakemli)
5 01-07-2009 Türk Ticaret Kanunu ve Tasarısı Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukukî Sorumluluğu: Üyelerin Özellikle Doğrudan Doğruya Verdikleri Zararlardan Doğan Sorumlulukları ve Yargı Uygulaması  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 83, Temmuz-Ağustos 2009, s. 155-189 (Hakemli)
6 01-04-2009 Anayasa Mahkemesi’nin 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Çalıştırma Zorunluluğunun Anayasa’ya Uygun Olduğuna  Dair Verdiği Karar Üzerine Düşünceler (Özellikle Sözleşme Hürriyeti Açısından)  Ankara Barosu Dergisi, Bahar 2009, Yıl. 67, S.2, s. 98-105 (Hakemli)
7 01-03-2008 Teyitli Akreditife İlişkin Hukuk Genel Kurulu’nun «18.12.2002 Tarih ve E. 2002/12-1078, K. 2002/1072» Sayılı Kararının İrdelenmesi  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 79, Yıl: 2008, s. 122-141 (Hakemli)
8 01-01-2010 Hukuk Eğitiminde Ders Çalışma Yöntemleri Üzerine Düşünce ve Öneriler  Manisa Barosu Dergisi, Ocak 2009, Yıl: 28, S. 108, s. 149-184. Aynı Eser: Prof. Dr. Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU’na Armağan, Ankara 2010, s. 911-941