Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Prof. Dr. Şahin AKINCI
Doç. Dr. Ömer BAĞCI
Doç. Dr. Memduh ASLAN
Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ
Dr. Ög. Üyesi Özgün ÖZTUNÇ
Dr. Ög. Üyesi İbrahim GÜL
Dr. Ög. Üyesi Arzu TUNCER
Dr. Ög. Üyesi Mehmet ESKİ
Dr. Ög. Üyesi Aksoy YAVAŞ
Araştırma Görevlisi Musa CAN
Araştırma Görevlisi Yasin ÇELİK
Araştırma Görevlisi Nebile TEKE AKBULUT
Araştırma Görevlisi Betül KORKMAZ
Araştırma Görevlisi Tuğçem ŞAHİN
Araştırma Görevlisi Hilal KALYONCU
Araştırma Görevlisi Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Araştırma Görevlisi Mustafa Fikri GEMİCİ
Araştırma Görevlisi Ayşegül Kübra GÖK
Prof. Dr. Hikmet Ergin DÜLGER
Prof. Dr. Serap HELVACI
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL
Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
Doç. Dr. Serdar KALE
Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Doç. Dr. Seçkin NAZLI
Dr. Ög. Üyesi Ahmet BOZDAĞ
Dr. Ög. Üyesi Mustafa ÜNLÜTEPE
Dr. Ög. Üyesi Hüseyin Afşın İLHAN
Dr. Ög. Üyesi Ferhat USLU
Dr. Ög. Üyesi Ahmet YAYLA
Öğretim Görevlisi Ahmet Ceylani TUĞRUL
Öğretim Görevlisi Hakan KAŞKA
Öğretim Görevlisi Şenol GÜRŞAN
Doç. Dr. Ömer BAĞCI

Akademik Geçmiş
Lisans : Galatsaray Üniversitesi
Yüksek Lisans : Galatsaray Üniversitesi
Doktora : Yeditepe Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80
Odası :
E-Posta : omer.bagci@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Ömer BAĞCI
Kısa Özgeçmiş

Arş. Gör. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Anabilim Dalı 2004-2006

Arş. Gör. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Anabilim Dalı 2006-2012

Yrd. Doç. Dr. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Anabilim Dalı 2012-2014

Yrd. Doç. Dr. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Anabilim Dalı 2013-2014

Yrd. Doç. Dr. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Anabilim Dalı 2014- Devam Ediyor

 

Araştırma Konuları

Özel Hukuk 

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2007-06-01

Elyazısı ile Vasiyetnamede Düzenleme Tarihinin Yokluğu

6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2012-06-01

Vasiyetnamenin Geri Alınması

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016 TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ İŞLEMİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİNİN KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA DÜŞÜNCELER. BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ, 5(17), 133-140.
2 2016 SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN TALEPLERDE ZAMAN AŞIMI, HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ(11), 159-172.
3 2016 REHNİN TAŞINMAZ BAKIMINDAN KAPSAMI ZAVİYESİNDEN EKLENTİLERİN HUKUKİ DURUMU (TMKNIN 862/1 HÜKMÜNÜN UYGULAMADA DOĞURDUĞU SAKINCALAR) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ(11), 83-99
4 2016 KAT MÜLKİYETİNDE CİNS TAHSİSİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 22(1), 301-316
5 2015 TMK'NUN MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASINA VE VASİYETNAMELERİN YORUMUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(2), 39-64
6 2007 AİLE KONUTU ÜZERİNDE TASARRUF. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 4(2), 145-175
7 2007 TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE HÜKMÜ. LEGAL HUKUK DERGİSİ, 14(160), 2007-2022.
8 2004 BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE UYGULAMA SORUNLARI. LEGAL HUKUK DERGİSİ(15), 697-716
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2014 BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARININ ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / NAFAKA-TAZMİNAT TALEPLERİ. AİLE HUKUKU KONFERANSI, (Yayın No:2784827)
2 2013 MEDENİ KANUNUMUZDA KİŞİLİK HAKKININ KORUNMASI. Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korunması Semineri, (Yayın No:2784931)
3 2004 KARŞILAŞTIRMALI HUKUK BAKIMINDAN ISS SORUMLULUKLARI. TÜRKİYE II. BİLİŞİM HUKUKU SEMPOZYUMU, 357-381., (Yayın No:2757534)
7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2008 EL YAZISI İLE VASİYETNAMENİN ŞEKLİ - İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ'NİN 31 EKİM 1991 TARİHLİ KARARI. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 5(1), 270-272.(Ulusal)(Hakemli)(Teknik Not) (Yayın No: 2785398)
2 2006 İSVİÇRE İŞ HUKUKU MEVZUATI. İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ (LEGAL), 3(9), 409-412.(Ulusal)(Hakemli)(Teknik Not) (Yayın No:2785656)
3 2005 İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ'NİN 19.12.2000 TARİHLİ KARARI (ATF 127III 86). İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ (LEGAL), 2(7), 1411-1413.(Ulusal)(Hakemli)(Teknik Not) (Yayın No: 2785512)
4 2004 İSVİÇRE FEDERAL MAHKEME KARARLARI. İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ (LEGAL), 1(3), 1125-1137.(Ulusal)(Hakemli)(Teknik Not) (Yayın No: 2785588)
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HUK 202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Zorunlu3
2 HUK 305 Eşya Hukuku I Zorunlu2
3 HUK 302 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II Zorunlu3
4 HUK 306 Eşya Hukuku II Zorunlu2
5 HUK 411 Miras Hukuku I Zorunlu2
6 HUK 412 Miras Hukuku II Zorunlu2
7 HUK 107 Hukuk Uygulamaları I Zorunlu3