Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Prof. Dr. Şahin AKINCI
Doç. Dr. Ömer BAĞCI
Doç. Dr. Memduh ASLAN
Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ
Dr. Ög. Üyesi Özgün ÖZTUNÇ
Dr. Ög. Üyesi İbrahim GÜL
Dr. Ög. Üyesi Arzu TUNCER
Dr. Ög. Üyesi Mehmet ESKİ
Dr. Ög. Üyesi Aksoy YAVAŞ
Araştırma Görevlisi Musa CAN
Araştırma Görevlisi Yasin ÇELİK
Araştırma Görevlisi Nebile TEKE AKBULUT
Araştırma Görevlisi Betül KORKMAZ
Araştırma Görevlisi Tuğçem ŞAHİN
Araştırma Görevlisi Hilal KALYONCU
Araştırma Görevlisi Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Araştırma Görevlisi Mustafa Fikri GEMİCİ
Araştırma Görevlisi Ayşegül Kübra GÖK
Prof. Dr. Hikmet Ergin DÜLGER
Prof. Dr. Serap HELVACI
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL
Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
Doç. Dr. Serdar KALE
Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Doç. Dr. Seçkin NAZLI
Dr. Ög. Üyesi Ahmet BOZDAĞ
Dr. Ög. Üyesi Mustafa ÜNLÜTEPE
Dr. Ög. Üyesi Hüseyin Afşın İLHAN
Dr. Ög. Üyesi Ferhat USLU
Dr. Ög. Üyesi Ahmet YAYLA
Öğretim Görevlisi Ahmet Ceylani TUĞRUL
Öğretim Görevlisi Hakan KAŞKA
Öğretim Görevlisi Şenol GÜRŞAN
Doç. Dr. Memduh ASLAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi
Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80 - 1324
Odası :
E-Posta : memduh.aslan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Memduh ASLAN
Kısa Özgeçmiş

 


Araştırma Konuları

Kamu Hukuku

Akademik Özgeçmiş
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 2010 Vergi İhtilaf Haritası Gaziantep Vergi Mahkemeleri (2010)., ASLAN MEMDUH, Salmat Basın YayıncılıkSalmat Basın Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 113, ISBN:978-605-86088-0-1
2 2008 Türk vergi sisteminde cezai yaptırımların etkinliği (2008)., ASLAN MEMDUH, MALİYE VE HUKUKMALİYE VE HUKUK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 380, ISBN:978-9944-719-22-3
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2014 Vergilendirmede Tebligat Sorunları:Muhatabın Adreste Yokluğu. Legal Mali Hukuk, 10(112), 3-18
2 2014 Karşı Vekalet Ücretlerinde Katma Değer Vergisi Meselesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(114), 275-292
3 2014 Kentsel Rantların Vergilendirilmesi. Ankara Barosu Dergisi, 72(201/3), 115-134
4 2014 Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 21-58
5 2013 Vergi Yargısında: Tek Dilekçe İle Birden Fazla İşleme Dava Açılması. Lebib Yalkın (109), 138-145
6 2013 Vergi Uygulamalarında Konut Ve Daire Kavramı. Legal Mali Hukuk(97), 3-24
7 2012 Serbest Bölgelerden Yurt İçine Yapılan İthalatlarda Geriye Dönük KKDF Uygulaması İdari İtiraz ve Yargı Süreci Yönünden Karmaşık Bir Görünüm Çizmektedir, Lebib Yalkın(108), 85-90
8 2012 Vergi Tahsilatında Yeni Strateji: Vergi Psikolojisi. Dayanışma (116), 73-76
9 2012 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Ruhu: İndirim Müessesesi ve Verginin Yansıması. Lebib Yalkın (104), 136-138
10 2012 Sigorta Prim Anaparaları Üzerinden Yapılan Stopajlarda Yeni Perde. Lebib Yalkın (100), 266-290
11 2012 Kayıt Dışılık İle Hukuki Mücadele. Vergi Dünyası(365), 182-193
12 2011 İdari Yargıda Usul Ekonomisi, Bağlantı, Doğal Hakim İlkesi Çekişmesi. Vergi Dünyası (362), 116-127
13 2011 Mirasçıların Vergi Borçlarından Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 17(34), 127-144
14 2009 Gelir, Kurumlar ve KDV Kanunları Düzenlemeleri Çerçevesinde "Hisse Senedi" ve "İştirak Hissesi" Satışları ile "İlmühaber" lerin Durumu. Lebib Yalkın (70), 281-288
15 2009 Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği Sona Eren Kanuni Temsilcinin Ödenmeyen Anonim Şirket Vergi Borçlarından Sorumluluğu. Mali Pusula(51), 45-52
16 2008 Yurtdışı Çıkış Yasağı Davalarında Görevli Mahkeme ve Daha Önce Açılan Davaların Akıbeti. Mali Pusula (44), 20-23.
17 2008 Vergi Hukukunda Delil Sistemi: İfade, İkrar ve Beyanın Delil Niteliği. Mali Pusula (43), 20-28
18 2008 Vergi İhtilaflarında Yeni Bir Dönem: Nisbi Vekalet Ücretinin Olası Etkileri. Mali Pusula (42), 20-23
19 2008 İade Alınamayan Sipariş Avanslarında Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılma Meselesi Mali Pusula (41), 56-59
20 2008 5736 Sayılı Bazı Kurum Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Af Niteliğinde midir? Bir Değerlendirme. Dayanışma(101), 68-74
21 2008 Enerji Piyasasının İdari Para Cezalarına İlişkin Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler, Mali Pusula (39), 48-61.
22 2008 Enerji Piyasasında Cezai Nitelikteki "Ulusal Marker Bedeli"nin Doğuşu ve Değerlendirilmesi. Mali Pusula (38), 40-47
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2014 Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi, Türkiye 29. Maliye Sempozyumu
2 2011 Mirasçıların Vergi Borçlarından Sorumluluğu. Marmara Üniversitesi Vergi Hukuku Toplantısı
3 2010 Kayıt Dışılık İle Hukuki Mücadele. Kayıt Dışı Ekonomi, Kamu Maliyesinde Değişim ve Yeni Maliye
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2012 Gaziantep Vergi Mahkemeleri Yetki Çevresi Vergi İhtilaf Haritası, Vergi mahkemererinde açılan davaların tüm veriler üzerinden değerlendirilmesi
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 EKO 211 Kamu Maliyesi I Zorunlu2
2 EKO 212 Kamu Maliyesi II Zorunlu2
3 HUK 313 Vergi Hukuku I Zorunlu2
4 HUK 314 Vergi Hukuku II Zorunlu2