Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN
Prof. Dr. Hasan TUNÇ
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Prof. Dr. Şahin AKINCI
Doç. Dr. Ömer BAĞCI
Doç. Dr. Memduh ASLAN
Dr. Ög. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ
Dr. Ög. Üyesi Özgün ÖZTUNÇ
Dr. Ög. Üyesi İbrahim GÜL
Dr. Ög. Üyesi Arzu TUNCER
Dr. Ög. Üyesi Mehmet ESKİ
Dr. Ög. Üyesi Aksoy YAVAŞ
Araştırma Görevlisi Musa CAN
Araştırma Görevlisi Yasin ÇELİK
Araştırma Görevlisi Nebile TEKE AKBULUT
Araştırma Görevlisi Betül KORKMAZ
Araştırma Görevlisi Tuğçem ŞAHİN
Araştırma Görevlisi Hilal KALYONCU
Araştırma Görevlisi Fatih Tuğrul DEMİRKALE
Araştırma Görevlisi Mustafa Fikri GEMİCİ
Araştırma Görevlisi Ayşegül Kübra GÖK
Prof. Dr. Hikmet Ergin DÜLGER
Prof. Dr. Serap HELVACI
Prof. Dr. Erdoğan BÜLBÜL
Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL
Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU
Doç. Dr. Serdar KALE
Doç. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Doç. Dr. Seçkin NAZLI
Dr. Ög. Üyesi Ahmet BOZDAĞ
Dr. Ög. Üyesi Mustafa ÜNLÜTEPE
Dr. Ög. Üyesi Hüseyin Afşın İLHAN
Dr. Ög. Üyesi Ferhat USLU
Dr. Ög. Üyesi Ahmet YAYLA
Öğretim Görevlisi Ahmet Ceylani TUĞRUL
Öğretim Görevlisi Hakan KAŞKA
Öğretim Görevlisi Şenol GÜRŞAN
Prof. Dr. Hasan TUNÇ

Akademik Geçmiş
Lisans : Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi
Doktora : Selçuk Üniversitesi

Telefonu : 0 (342) 211 80 80
Odası :
E-Posta : hasan.tunc@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Hasan TUNÇ
Akademik Özgeçmiş
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2010 Anayasa Hukuku Açısından Demokratikleşme Tartışmaları, Türkiz, Yıl:1, Sayı:1, Ocak-Şubat 2010
2 2010 Küreselleşme Sürecinde Medeniyetler İttifakı Ve Türkiye Açısından Sonuçları, Türkiz, Yıl:1, Sayı:4, Temmuz-Ağustos 2010
3 2007 Tarihten Bugüne Kerkük Ve Geleceği” , Global Strateji Dergisi,  Bahar Sayısı, Yıl 3, Sayı 9,  2007, s.4-24
4 2006  Federal Irak Anayasasının Hukuki Değerlendirmesi, İçinde: Prof.Dr. Fikret EREN’e Armağan, Ankara, 2006.
5 2005 Uluslar arası Sözleşmelerde Azınlık Hakları Sorunu ve Türkiye, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VIII, Sayı 1-2, Haziran-Aralık 2004, Baskı Şubat 2005
6 2005 Geçmiş Dönem İçin Irak Devleti Yönetim Yasasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Glabal Strateji Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 2005, s.21-29
7 2005 Geçmiş Dönem İçin Irak Devleti Yönetim Yasasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Glabal Strateji Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, 2005, s.21-29
8 2003 Uluslar arası Hukukta Gerçek Kişinin Sujeliği Sorunu Çerçevesinde Bireysel Başvuru Hakkı Polis Dergisi, Cumhuriyet’in 80. Yılına Armağan, Yıl 9, Sayı 36, Temmuz-Ağustos-Eylül 2003
9 2002 Doğu Avrupa Ülkelerinden Macaristan Ve Polonya’da 1989 Sonrası Anayasal Değişim Süreci Ve Demokrasiye Geçiş, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, Cilt:II, Beta, İstanbul 2002
10 2002 Doğu Avrupa Ülkelerinden Macaristan ve Polonya’da 1989 sonrası Anayasal Değişim Süreci ve Demokrasi’ye Geçiş, Prof. Dr. Ömer Teoman’a Armağan’ a 55. Yaş Günü Armağanı, Cilt II, İstanbul 2002
11 2000 Milletlerarası Sözleşmelerin Türk İç Hukukuna Etkisi Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye İle İlgili Örnek Karar İncelemesi, (Anayasa Mahkemesi’nin 38. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiri), Anayasa Yargısı 17, Ankara 2000
12 2000 Kamu Hukukunda Eşitlik İlkesi, Türk Hukuk Dünyası, Mayıs 2000, Yıl:1, Sayı:1, ( E. Ethem ATAY ile birlikte)
13 1999 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yeni Yapısı”, 7. Türk Devlet Ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik Ve İşbirliği Kurultayı’nda sunulmuş ve yayınlanmış tebliğ, 2-4 Temmuz 1999 Pamukkale/Denizli
14 1999 Osmanlı İmparatorluğunda Anayasal Gelişmeler Ve Kanun-i Esasi, Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleri İle Osmanlı Devleti Kongresi’nde sunulmuş ve yayınlanmış tebliğ, 7-9 Nisan 1999 Konya
15 1999 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni Yapısı, Türk Hukuk, Eylül 1999, Yıl:4, Sayı:4
16 1999 Muhafazakar Düşünce, Khuka Kamu Hukuku Arşivi, Yıl:2, Haziran 1999’da yayınlanmış makale, (Hayri KESER ile birlikte)
17 1998 Türk Anayasa Yargısı Ve Türk Cumhuriyetlerine Örnek Anayasa Yargısı Modeli, 6. Türk Devlet Ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik Ve İşbirliği Kurultayı’nda sunulmuş ve yayınlanmış tebliğ, 20-22 Mart 1998 Bursa
18 1998 Cumhuriyet Dönemi Anayasalarımızda Milliyetçilik Anlayışı Ve Atatürk Milliyetçiliği, Gazi üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 1998, Vol:1, No:1, Prof.Dr. İhsan TARAKÇIOĞLU’na Armağan, (Faruk BİLİR ile birlikte)
19 1998 Batı’da ve Türkiye’de Sivil Toplam, Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 9, Kış 98, (Hasret Aktaş ile birlikte)
20 1998 MGK ve Milli Güvenlik Kavramı, S.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı 1, Konya 1998, (Ayhan Döner ile birlikte)
21 1998 MGK ve Milli Güvenlik Kavramı, S.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Sayı 1, Konya 1998, (Ayhan Döner ile birlikte)
22 1998 Türkiye’de Askeri Darbeler, Muhtıralar ve Sivil Toplum Kuruluşlarının tepkileri, S.Ü.Hukuk Fakültesi Prof.Dr.Süleyman ARSLAN’a Armağan
23 1998 75. Yılda Türk Anayasa Yargısı (Değerlendirme – Öneriler), 75 Yılında Cumhuriyet Ve Hukuk Sempozyumu’nda sunulmuştur, 22-23 Ekim 1998 Diyarbakır
24 1997 Çevre Hakkı Ve 1982 Anayasası, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 1 Erzincan 1997, (Yusuf GÖVEN ile birlikte)
25 1997 Çevre Hakkı Ve 1982 Anayasası, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 1 Erzincan 1997, (Yusuf GÖVEN ile birlikte)
26 1996 Kuruluş Ve Yetkileri Açısından Macaristan Anayasa Mahkemesi, S.Ü. Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Şakir BERKİ’ye Armağan, Konya - 1996
27 1995 Anayasa Yargısında Yeni Oluşumlar: İşlevsel Ve Kurumsal Açıdan Türk Anayasa Mahkemesi İle Macaristan Ve Kore Anayasa Mahkemelerinin Karşılaştırılması; (27-28 Nisan 1995 tarihinde İzmir’de düzenlenen ‘Anayasa Yargısı Sempozyumu’nda sunulmuştur.), Anayasa Yargısı 12, Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara 1995
28 1995 Kuruluş ve Yetkileri Açısından Kore Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi; S.Ü. Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Halil CİN’e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı, Konya 1995
29 1995 Anayasa Değişikliği Ve Türk Seçim Sistemi; Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Aralık 1995
30 1994 Demokratik Toplumlarda İktidar Muhalefet İlişkilerinde Siyasi Denge Sorunu; Cumhuriyetin 70. Yılına Armağan, Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü Yayın No:15, Konya 1994
31 1994 Milletlerarası Metinlerde Ve Türk Anayasalarında İnsan Hakları; Konya Sağlık Eğitim Enstitüsü Yayın No:17, Konya 1994
32 1991 Parlamenter Rejimlerde Yasama Faaliyetleri Açısından İktidar-Muhalefet İlişkileri Ve Türkiye; Konya Ticaret Odası Dergisi, Yıl:4, Sayı:40, Haziran 1991
33 1990 Türk Anayasa yargısında Yürütmenin Durdurulması; S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, Ocak-Haziran 1990
34 1988 Amerika Birleşik Devletleri  Hükümet Sistemi Ve Yürütme Organı; İdarecinin Sesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, Ocak 1988
35 1988 1982 Anayasasının Türk Anayasa Yargısında İtiraz Yoluna Getirdiği Yenilikler; S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Ocak-Haziran 1988
36 1987 İşyeri Sendika Temsilcisinin İş Akdinin Feshine Karşı Korunması; Yargıtay Dergisi Ekim 1987, Cilt:13, Sayı:4
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 22-04-2016 Kamuda Görev Yapan Avukatların Mali ve Özlük Hakları , Zonguldak Barosu Ulusal Kamu Avukatları Sempozyumu, Zonguldak
2 22-04-2016 Kamuda Görev Yapan Avukatların Mali ve Özlük Hakları , Zonguldak Barosu Ulusal Kamu Avukatları Sempozyumu, Zonguldak
3 14-04-2010 Genel Olarak Anayasa Değişiklik Paketi ,  Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Değişikliği Sempozyumu, İstanbul
4 11-12-2010 Anayasa Taslağının Değerlendirilmesi, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Anayasa Taslağı Sempozyumu, Ankara
5 11-12-2010 Anayasa Taslağının Değerlendirilmesi, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Anayasa Taslağı Sempozyumu, Ankara
6 09-02-2010 Ülkemizde Kamu Görevlilerinin Grev Ve Toplu Sözleşme Haklarının Hukuki Boyutu Ve Uygulamaları, Devlet Personel Başkanlığı Kamu Görevlilerinin Toplu Sözleşme Ve Grev Hakkı Çalıştayı, Bolu
7 05-06-2010 Anayasa Yapım Yöntemi,Hkuk Enstitüsü Anayasa Değişikliği Sürecine Akademik Bakış Paneli, Ankara
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 HUK 105 Anayasa Hukuku I Zorunlu4